1999. LIII. évf. 2. szám
T   A   R   T   A   L   O   M

MAGYAR NYUGAT

Tibola Imre:
Katolikusok Vas megyében (Vázlat kétezer év vallási életérõl)
Szerdahelyi Pál:
Evangélikusok Vas megyében
Balogh Péter:
A magyar református egyház Vas megyében

TEST ÉS LÉLEK

Rácz Péter:
A gyógyítás és a kapcsolatának néhány jellegzetessége - a szemorvoslásban
Erdõssi Dorottya-Tóth Gábor:
Adatok a Szombathelyen 1994 és 1996 között született gyermekek testméreteihez

FORRÁS

Zsámbéky Monika:
Egy 17. századi grófnõ életének tükre (Batthyány Erzsébet végrendelete)

ARCKÉPCSARNOK

Melega Miklós:
A modern város fõmérnöke (Adalékok Bodányi Ödön életrajzához)

1948-49 EMLÉKEZETE

Masát Ádám:
Dicsõített fordulat (Az 1948/49-es forradalom és szabadságharc centenáriumának megünneplése)

KÖNYVSZEMLE

Vas megye építészete (Salamon Nándor);
Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára (Szilágyi István);
Lõrinczy Huba: Búcsú a kultúrától (Ölbei Lívia);
Eiben Ottó: A magyar antropológia/ humánbiológia a képzõmûvészetben (Tóth Gábor);
Stöger, Peter: Martin Buber der Pädagog des Dialogs (Barota Mária)


KRÓNIKA

Tudósítások, hírek

INHALT 
Német nyelvû összefoglalók (Ford.: Bariska István)

CONTENTS

Angol nyelvû összefoglalók (Ford.: Biró Zsolt)

SZERZÕINK