1999. LIII. évf. 3. szám
T   A   R   T   A   L   O   M

ÚTIRAJZ

Veress Márton:
A jégtakarók és a vulkánok földjén (Izlandi útinapló)

MAGYAR NYUGAT

Keszai Balázs - Király Gergely - Kulcsár László:
Újabb adatok Kõszeg környékének edényes flórájához

TEST ÉS LÉLEK

Szabó László:
A cukrobeteg gyernekek ellátásának története Vas Megyében
Baráthné Kerekes Ágnes - Horváth Boldizsár:
Az egészségügyi szakképzés, továbbképzés helyzete, kihívásai

A MÚLTNAK KÚTJA

Széll Tamás - Széll Kálmán:
Adalékok a dukai és a szentgyörgyvölgyi Széll család történetéhez
Tóth Gábor:
Adatok a Vas megyei Herényi család antropológiájához

MÛHELY

Marosfalvi Antal:
"Angyali" történet (A novai Dorffmaister-féle Szent Péter - Szent Pál-oltárkép restaurálása)
Molnár Zoltán Miklós:
Hangtani megfigyelések Szombathely környékérõl
Brenner Vilmos:
Volt vasi helységek és helynevek a mai Burgenland területén (Egy 1792-bõl származó térkép alapján)

SZERZÕINK

KÖNYVSZEMLE


Erich Zöllner: Ausztria története (Dénes József);
Salamon Nándor: Kisalföldi mûvészek lexikona (Balogh Péter);
Zalaegerszeg évszázadai (Zágorhidi Czigány Balázs);
Népek a Mura mentén (Ilon Gábor);
Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok XVII. (Hermann István);
Soproni Szemle, 1998. Negyedik szám (V.P.I.);
Gorza Sándor: Szülõföldem Nagyrákos (Mórocz Zsolt);
Illés Lajos: Íróhistóriák (Hatgitai József);
Nagy Szabolcs: Fontos madárélõhelyek Magyarországon (Gy.J.);
Ambrus András-Bánkúti Károly-Kovács Tibor: A Kisalföld és a Nyugat-magyarországi-peremvidék Odonata faunája. Ambrus András-Bánkúti Károly-Kovács Tibor (szerk.): Odonata - stadium larvale (Víg Károly)

KRÓNIKA

Tudósítások, hírek

INHALT 
Német nyelvû összefoglalók (Ford.: Bariska István)

CONTENTS

Angol nyelvû összefoglalók (Ford.: Biró Zsolt)

Levél a szerkesztõnek