A VASI SZEMLE TARTALOMJEGYZÉKE

2001. LV. ÉVFOLYAM

FŐSZERKESZTŐ: GYURÁCZ FERENC

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: BARISKA ISTVÁN, CSAPÓ TAMÁS,
GRÁFIK IMRE, HECKENAST JÁNOS, HORVÁTH BOLDIZSÁR,
KUNTÁR LAJOS, TAKÁCS MIKLÓS, TÓTH PÉTER, VIG KÁROLY

FELELŐS KIADÓ: VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

 

MAGYAR NYUGAT
   
Csapó Tamás: A falvak helyzete Vas megyében 3. sz.283-296
Molnár Judit: Petőfi-kultusz Ostffyasszonyfán 2. sz.196-205
Palkovits István: Gondolatok a versenyképesség körül (Vas megye gazdaságáról a kutató szemével) 3. sz.259-282
Szabó Levente: Lejtőmorfológia és a lejtőfejlődés vizsgálata a velemi Hosszú-völgyben 1. sz.96-106
Veress Márton-Svirzsovits Ágnes: Adalékok a Péterics-hegy fillites felszíneinek formakincséhez 1. sz.78-86
Veress Márton-Csehi Péter-Zentai Zoltán-Szabó Levente: A velemi Hosszú-völgy terasszerű félsíkjai 1. sz.87-95
   
   
KÖZÉP-EURÓPA
   
Brenner Vilmos: Közép-Európa barokk világa (Gondolatok és utalások a magyarországi barokk művészet osztrák kapcsolatairól) 3. sz.340-345
Sylvester Lajos: "Fogadott" vagy igazi ősünk-e Sylvester János? (Üzenet Erdélyből) 2. sz.186-195
Tóth Zsuzsanna: Az osztrák patrónus magyarországon (Szent Lipót-ábrázolások hazánkban) 3. sz.346-352
   
   
A MÚLTNAK KÚTJA
   
Balogh Jánosné Horváth Terézia: Pünkösdi lófuttatás Csepregen a XIX. század első felében 3. sz.297-321
Brenner Vilmos: Koronás urának hű szolgája volt csupán (Lehár Antal ezredes élete és szombathelyi működése 1918-1921 között) 2. sz.131-146
Göncz László: Muravidék, 1919 (A proletárdiktatúra időszaka a Mura mentén és a vidék elcsatolása) 2. sz.147-167
Ilon Gábor: Különös temetkezések (Gór és Zanat példája a bronz- és vaskor átmenetének időszakából) 1. sz.3-30
Katona Attila: Az elszalasztott lehetőség? (Öt tételben az elmaradt 1921-es szombathelyi egyetemalapításról) 5. sz.594-614
Kovács Ferenc: A téglagyártás története Vas megyében 5. sz.615-637
Nagy Zoltán: Körmendi agyagpipák (Működhetett-e agyagpipa-készítő központ a XIX. század eleji Körmenden?) 3. sz.322-339
Suba János: A Vas vármegyei határcsendőr-zászlóalj története, 1919-1921 6. sz.687-704
Szilágyi István: Egy nyugat-dunántúli barokk kastélytípus? 6. sz.705-712
Tóth Ferenc: Egy tarcsafürdői emlék (Báró Tóth Ferenc élete és munkássága) 1. sz.31-42
Zsámbéky Monika: Két Szűz Mária-kegykép a XVIII. századból 6. sz.713-719
   
   
FETTICH NÁNDOR EMLÉKEZETE
   
Fettich Nándor (1900-1971). Összeállította: Ilon Gábor 4. sz.399-402
Hoppál Mihály: A tulipán motívum térben és időben 4. sz.459-473
Ilon Gábor: Újabb adat a réz- és bronzkori kocsik kárpát-medencei történetéhez (A szombathelyi Metro áruháznál talált kerék) 4. sz.474-485
Kiss Gábor: Fettich Nándor és a Vas megyei népvándorláskor-kutatás kezdetei 4. sz.421-451
Mesterházy Károly: Fettich Nándor és a magyar honfoglalás régészete 4. sz.452-458
Tóth Endre: Fettich Nándor és a Savaria-topográfia 4. sz.413-420
Vékony Gábor: Fettich Nándor és a szkíták 4. sz.403-412
   
   
HAZAHÍVÓ
   
Markó Péter: Vas megye helyzete és lehetőségei 4. sz.387-391
Nagy Gáspár: "Bízzál s virágzóbb századokat remélj"! (Válasz a hazahívó jó szavakra) 4. sz.391-396
   
   
ÉVFORDULÓ
   
Brenner Vilmos: Nyolcvan éve született meg Burgenland tartomány (Történelmi emlékezés és helyzetelemzés) 6. sz.659-671
Dénes József: Magyarok és németek a "várak földjén" 6. sz.651-658
Gyurácz Ferenc: A nemzeti önbecsülés képei 6. sz.678-686
Varsányi Péter István: Magyarország vagy Ausztria? (Szubjektív megjegyzések Brenner Vilmos: Nyolcvan éve született meg Burgenland tartomány című tanulmányához) 6. sz.672-677
   
   
ARCKÉPCSARNOK
   
Gyürki László: A bibliafordító Szántó (Arator) István és Káldi György 5. sz.523-530
Papp János: Egy tudós bencés tanár emlékezete (Szigeti Kilián ) 6. sz.742-744
Széll Kálmán: Ifj. Gothard Sándor ismeretlen verseskötete (És ami mögötte van) 5. sz.531-551
Széll Kálmán: Egy jelentős orvosi életmű Körmendről (Dr. Remetei Filep Ferenc igazgató sebész főorvos) 6. sz.730-741
Tóth Péter: Egy elfeledett nyugat-dunántúli akadémikus (Adalékok Vass László pályaképéhez) 2. sz.168-185
   
   
TEST ÉS LÉLEK
   
Bokor Nándor-Jakab Zsolt-Kiss Anita-Döbrönte Zoltán: A gyulladásos bélbetegségek epidemiológiája és gondozása Vas megyében 3. sz.362-368
Varga Kornél-Turay András-Kneffel Pál-Dancsecs Valéria-Pécsi Ágnes-Horváth Boldizsár: Contramallal szerzett tapasztalataink a szülészeti fájdalomcsillapítás során 3. sz.353-361
   
   
MŰHELY
   
Benczik Gyula: Az Őrség és a Hegyhát között (Részlet a szerző Ivánc című könyvéből) 1. sz.61-77
Illés Lajos: Weöres Sándor versei Bulgáriából 6. sz.745-748
Polgár Béla: A hitoktatás lehetőségei és akadályai a rendszerváltozás előtti évtizedekben (Emlékezés) 5. sz.568-578
Szilágyi István: A nagypénteki mosakodás kereszténysége 2. sz.206-222
Tibola Imre: A hitoktatás Magyarországon a XX. század második felében 5. sz.552-567
Tóth Péter: Németh László a nyugati végeken (Vázlat az író Vas megyei kapcsolatairól) 6. sz.749-755
   
   
NÉZETEK
   
Dénes József: Hozzászólás (Herényi István Bulcsu horka című írásához) 2. sz.228-230
Dénes József: Miért nem lettek horvátok a magyarországi szlovének? 5. sz.585-593
Herényi István: Bulcsu horka 2. sz.223-228
Pusztay János: Néhány gondolat a felsőoktatásról és a tudományfejlesztésről 5. sz.579-584
   
   
FORRÁS
   
Gyurácz Ferenc: Csóka J. Lajos írása elé 1. sz.43-44
Csóka J. Lajos: Bük története 1. sz.45-60
Fettich Nándor: Szentpétery József domborművei (Budapest, 1947 A szöveget gondozta, a szemelvényeket válogatta és sajtó alá rendezte Szentpéteri József) 4. sz.486-496
Krizsán László: Magyar László-okmányok forráskritikai vizsgálata 6. sz.720-729
Széll Kálmán: Történelmi állomások, jelzőkövek 2. sz.231-237
   
   
KISEBB KÖZLEMÉNYEK
   
Herényi István: A történettudományi művek bírálatáról 6. sz.756-757
Szilágyi István: A tihanyi kálvária és Vas megye 1. sz.107-109
   
   
KÖNYVSZEMLE
(a recenzensek betűrendje szerint)
   
Balogh Jánosné Horváth Terézia: Csepreg régi képes levelezőlapokon és fotókon 2. sz.243-244
Bokányi Péter: Fűzfa Balázs: Klasszicizmus, romantika, realizmus az irodalomban 2. sz.241-242
Dénes József: Kozár Mária: Felsőszölnök 3. sz.371
Dénes József: Kiss Gábor: Vas megye 10-12. századi sír- és kincsleletei 4. sz.497-499
Dobri Mária: Gál József: Az Apollótól a Savariáig 1. sz.117-118
Fábián László: A faműves 6. sz.762-763
Heckenast János: Lőrincz Zoltán: Szent Márton, Savaria szülötte 2. sz.238-239
Heckenast János: Lőrincz Zoltán: "Ne hagyjátok a templomot..." 3. sz.373-374
Heckenast János: Gál József: Üdvözlet Szombathelyről 4. sz.501-502
Horváth Sándor: Lukač, Stjepan: Dramatizirani kajkavski Marijin plač iz Erdelja 1626/Lukács István: Dramatizált kaj-horvát Mária-siralom Erdélyből, 1626 6. sz.758-760
M. Kozár Mária: Kuntár Lajos: Bozsok 1. sz.115-116
Kuntár Lajos: A Rába és a Rába mente 4. sz.500-501
Lukács István: Tóth János: Szentpéterfa 3. sz.370
Mórocz Zsolt: Hűséggel és szeretettel 2. sz.242-243
Mórocz Zsolt: Gyürki László: Életképek Körmend századaiból 3. sz.369-370
Mórocz Zsolt: Gyürki László: Magyar zarándokok és magyar emlékek a Szentföldön 6. sz.765-766
Ölbei Lívia: Este nyolckor születtem 6. sz.764-765
Ruzsiczky Éva: NÉP - NYELV - TÁRSADALOM 1. sz.110-111
Salamon Nándor: Tüskés Tibor: Az exponált idő 1. sz.111-112
Sági Ferenc: Élet a Répce mentén 2000; Bük, Csepreg, Sárvár és környékük 3. sz.372-373
Söptei Imre: Benczik Gyula: Ivánc 6. sz.760-762
Szabó A. Ferenc: Dr. Kovacsics József: Szentgotthárd és környéke 1. sz.113-115
Szilágyi István: Győr 1539-1939 és Győr 1939-1999 1. sz.116-117
Szilágyi István: Az örökség hagyományozása, Viktor Miskovsky a súcasná ochrana pamiatok v Strednej Európe - Miskovszky Viktor és a mai műemlékvédelem Közép-Európában 4. sz.504-505
Szinetár Csaba: Vig Károly: A Nyugat-magyarországi-peremvidék állattani kutatásának története 2. sz.239-241
Takács Miklós: Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája (1779-1995) 4. sz.502-503
Takács Zoltán: Petneházy István: Magyarország 1000 éves ereklyéi 4. sz.505-506
Tóth Ferenc: Ezredvégi beszélgetések 6. sz.764
Tóth Gábor: Czigány Jenő: Rendellenes méretű és alakú gyermekkoponyák paleopathológiája 2. sz.244-245
Vigh Kálmán: "A szabadság tüze még ég..." 1. sz.118-119
   
   
KÖNYVSZEMLE
(az ismertetett művek betűrendje szerint)
   
A faműves (Fábián László) 6. sz.762-763
A Rába és a Rába mente (Kuntár Lajos) 4. sz.500-501
"A szabadság tüze még ég..." (Vigh Kálmán) 1. sz.118-119
Az örökség hagyományozása, Viktor Miskovsky a súcasná ochrana pamiatok v Strednej Europe - Miskovszky Viktor és a mai műemlékvédelem Közép-Európában (Szilágyi István) 4. sz.504-505
Benczik Gyula: Ivánc (Söptei Imre) 6. sz.760-762
Czigány Jenő: Rendellenes méretű és alakú gyermekkoponyák paleopathológiája (Tóth Gábor) 2. sz.244-245
Csepreg régi képes levelezőlapokon és fotókon (Balogh Jánosné Horváth Terézia) 2. sz.243-244
Este nyolckor születtem (Ölbei Lívia) 6. sz.764-765
Ezredvégi beszélgetések (Tóth Ferenc) 6. sz.764
Élet a Répce mentén 2000; Bük, Csepreg, Sárvár és környékük (Sági Ferenc) 3. sz.372-373
Fűzfa Balázs: Klasszicizmus, romantika, realizmus az irodalomban (Bokányi Péter) 2. sz.241-242
Gál József: Az Apollótól a Saváriáig (Dobri Mária) 1. sz.117-118
Gál József: Üdvözlet Szombathelyről (Heckenast János) 4. sz.501-502
Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája (1779-1995) (Takács Miklós) 4. sz.502-503
Győr 1539-1939 és Győr 1939-1999 (Szilágyi István) 1. sz.116-117
Gyürki László: Életképek Körmend századaiból (Mórocz Zsolt) 3. sz.369-370
Gyürki László: Magyar zarándokok és magyar emlékek a Szentföldön (Mórocz Zsolt) 6. sz.765-766
Hűséggel és szeretettel (Mórocz Zsolt) 2. sz.242-243
Kiss Gábor: Vas megye 10-12. századi sír- és kincsleletei (Dénes József) 4. sz.497-499
Dr. Kovacsics József: Szentgotthárd és környéke (Szabó A. Ferenc) 1. sz.113-115
Kozár Mária: Felsőszölnök (Dénes József) 3. sz.371
Kuntár Lajos: Bozsok (M. Kozár Mária) 1. sz.115-116
Lőrincz Zoltán: Szent Márton, Savaria szülötte (Heckenast János) 2. sz.238-239
Lőrincz Zoltán: "Ne hagyjátok a templomot..." (Heckenast János) 3. sz.373-374
Lukač, Stjepan: Dramatizirani kajkavski Marijin plač iz Erdelja 1626/Lukács István: Dramatizált kaj-horvát Mária-siralom Erdélyből, 1626. (Horváth Sándor) 6. sz.758-760
NÉP - NYELV - TÁRSADALOM (Ruzsiczky Éva) 1. sz.110-111
Petneházy István: Magyarország 1000 éves ereklyéi (Takács Zoltán) 4. sz.505-506
Tóth János: Szentpéterfa (Lukács István) 3. sz.370
Tüskés Tibor: Az exponált idő (Salamon Nándor) 1. sz.111-112
Vig Károly: A Nyugat-magyarországi-peremvidék állattani kutatásának története (Szinetár Csaba) 2. sz.239-241
   
   
KRÓNIKA
   
Tudósítások, hírek 1. sz.120-121
Tudósítások, hírek 2. sz.246-250
Tudósítások, hírek 3. sz.375-378
Tudósítások, hírek 4. sz.507-514
Tudósítások, hírek 5. sz.638-642
Tudósítások, hírek 6. sz.767-768
   
   
INHALT
   
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István) 1. sz.122-124
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István) 2. sz.251-253
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István) 3. sz.379-381
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné) 4. sz.515-517
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné) 5. sz.643-645
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné) 6. sz.769-772
   
   
CONTENT
   
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 1. sz.125-127
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 2. sz.254-256
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 3. sz.382-384
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 4. sz.518-520
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 5. sz.646-648
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 6. sz.773-776
   
   
SZERZŐINK
   
Szerzőink 1. sz.128
Szerzőink 2. sz.245
Szerzőink 3. sz.361
Szerzőink 4. sz.496
Szerzőink 5. sz.648
Szerzőink 6. sz.776
   
   
A tartalomjegyzéket összeállította: Fülöpné Hömöstrei Erzsébet