2002. LVI. évfolyam 3. szám

T A R T A L O M

TEST ÉS LÉLEK

Szabadulás "a hallgatás csapdáiból". Vélemények, hozzászólások Éliás Zsuzsanna - Rettegi Zsolt - Sturcz Ildikó - Szilágyi Enikő: Szombathely mentálhigiénés képe című tanulmányához (Vasi Szemle 2002. 2. szám)
(A Szerkesztő bevezetője; Ádám Károly: Pamflet vagy befejezetlen elemzés?; Brenner József: Testi-lelki egység; Brenner Vilmos: Történelmi deficitek; Prof.Dr. Cholnoky Péter: Adalékok egy rokonszenves helyi társadalom széteséséhez; Fűzfa Balázs: Ember a városban; Dr. Garzuly Ferenc: Mentálhigiéné és neurológia; Heckenast János: Legyen miért szeretni; Dr. Hende Csaba: A félig telt pohár; Dr. Horváth Ágnes: Sötét helyzetkép - vigasztaló jövőkép; Dr. Horváth Boldizsár: Mihez viszonyítható?; Kovács J. Attila: "Mens sana in corpore sano"; Dr. Kövér István: Gyengülő vonzerő, leépülő város; Kuntár Lajos: A "genius loci", a könyvek és a lelki egészség; Dr. Márkus Béla: Nem helyes a pesszimizmus; Miszlivetz Ferenc: Kétszer két város meséje; Dr. Molnár Rezső: Több bizalom kellene; Mórocz Zsolt: A tények és a valóság; Nagy Gáspár: Rövid és csöppet sem szakszerű észrevételek egy vizsgálat margójára; Pados Zsolt: Visszaállítani a harmóniát; Dr. Pál Mária Rita: Igazi emberi érzésekre van szükség; Pete György: Belső megújulást!; Pusztay János: Ceterum censeo; Prof. Dr. Rácz Péter: Krisztus-hit és a szeretet gyakorlása; Szabó T. Attila: A vasi emberről; Dr. Széll Kálmán: Ami az adatok mögött van; Szilágyi István: Becsukom az ajtót; Tibola Imre: Értékrend és lelki egészség; Tóth Lili Anna: A hallgatás csapdái; Dr. Turcsán Gábor: Bízom az új nemzedékben)

ESSZÉ
Gyurácz Ferenc:
A Nyugat-Dunántúl irodalmi hagyományai
A MÚLTNAK KÚTJA
Széll Tamás:
Amiért délben a harang szól (A déli harangszó története)
Melega Miklós:
Éhen Gyula lakóháza(i) (Pontosítások egy évforduló apropóján)
KÖNYVSZEMLE

Toth István Költői művei (Bibor Máté János); Tóth, Ferenc: Le Départment de Vas et France dans l' historie - Vasiak a franciák történelmében (Tóth Péter); Gyermekkorom faluja (Salamon Nándor); Gál József: A Vas Megyei TIT története (Szilágyi István); Acta Ethnologica Danubiana 2-3. (Illés Péter)

KRÓNIKA
Tudósítások, hírek
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Bíró Zsolt)
Szerzőink