A
VASI SZEMLE
TARTALOMJEGYZÉKE

2002. LVI. ÉVFOLYAM

FŐSZERKESZTŐ: GYURÁCZ FERENC

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: BARISKA ISTVÁN, CSAPÓ TAMÁS,
GRÁFIK IMRE, HECKENAST JÁNOS, HORVÁTH BOLDIZSÁR,
KUNTÁR LAJOS, TAKÁCS MIKLÓS, TÓTH PÉTER, VIG KÁROLY

 

FELELŐS KIADÓ: VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

 

 

MAGYAR NYUGAT
Szalontai Éva: A külföldiek tulajdonszerzésére vonatkozó szabályok a zsebszerződések korában (I. rész) 1. sz.37-51
Szalontai Éva: A külföldiek tulajdonszerzésére vonatkozó szabályok a zsebszerződések korában (II. rész) 2. sz.135-156
   
   
KÖZÉP-EURÓPA
Brenner Vilmos: Vadászat és természetvédelem Burgenlandban 6. sz.789-798
Markó Péter: A nemzeti identitás és az Alpok-Adria Munkaközösség szerepe az egységesülő Európában 4. sz.428-430
   
   
A MÚLTNAK KÚTJA
Bárdossy Péter: A Vas vármegyei Bárdossy család története 5. sz.563-581
Herényi István: Adatok Lócs történetéhez 6. sz.744-752
Kovács Sándor Iván: Magyari István ("Dunán inneni" íróarcok I.) 4. sz.431-446
Kovács Sándor Iván: Wathay Ferenc (1568-1609?) ("Dunán inneni" íróarcok II.) 5. sz.551-562
Kuntár Lajos: Két millennium Csörötneken 6. sz.738-743
Melega Miklós: Éhen Gyula lakóháza (Pontosítások egy évforduló apropóján) 3. sz.398-404
Mészáros István: Mindszenty 1945. évi "választási" körlevele 2. sz.189-208
Széll Tamás: Amiért délben a harang szól (A déli harangszó története) 3. sz.389-397
Széll Tamás: Tallózás Bucsu múltjában 6. sz.719-737
Tóth Ferenc: "Ihon édes néném, e' lesz az utolsó levelem..." 4. sz.447-455
   
   
ÉVFORDULÓ
Bariska István: A Burgenland-évfordulók visszhangjára 1. sz.24-36
Kondicsné dr. Kovács Éva: Körmend és a Kossuth-kultusz 4. sz.456-464
Krizsán László: Emlékezés Bendefy Lászlóra (Halálának 25. évfordulóján) 4. sz.465-468
Salamon Nándor: Új Szent István-szobrok Nyugat-Pannóniában 1. sz.3-23
Tóth Péter: "A közös származás hosszú ideig közös harcra terelt bennünket" (Bárdosi Németh János és Illyés Gyula kapcsolatáról) 6. sz.699-718
   
   
ARCKÉPCSARNOK
Ádám Antal: Lajos Iván, a jogász 4. sz.478-480
Borsody István hazatérése 4. sz.481
Grúber Károly: Borsody István, a föderalista 4. sz.486-488
István Lajos: Emlékezés Lajos Ivánra 4. sz.470-472
Katona Attila: Széljegyzetek Borsody István Bene-könyvéhez 4. sz.483-486
Lajos Iván emlékezete 4. sz.469
Ormos Mária: A "Szürke könyv"-ről és szerzőjéről (A történész szemével) 4. sz.474-477
Tigyi József: Megnyitó beszéd 4. sz.472-473
   
   
TEST ÉS LÉLEK
Éliás Zsuzsanna-Rettegi Zsolt-Sturcz Ildikó-Szilágyi Enikő: Szombathely mentálhigiénés képe 2. sz.157-188
Molnár László-Horváth Boldizsár-ifj. Horváth László: A méhen kívüli terhességek szezonális ingadozása és összefüggése egyes meteorológiai jelenségekkel 1. sz.103-110
Szabadulás "a hallgatás csapdáiból" (Vélemények, hozzászólások Éliás Zsuzsanna-Rettegi Zsolt-Sturcz Ildikó-Szilágyi Enikő: Szombathely mentálhigiénés képe című tanulmányához Vasi Szemle 2002. 2. sz. 157-188.]) 3. sz.283-379
Turay András-Kneffel Pál-Koppány Csaba-Horváth Boldizsár: A terhességi vészes hányás és kóros nyálfolyás familiáris előfordulása 4. sz.515-518
   
   
MŰHELY
Andrásfalvy Bertalan: A néphagyomány és a gyermek 5. sz.589-592
Bariska István: Megismételt életmű (Herényi István helytörténeti lexikonáról) 6. sz.753-757
Horváth Sándor: Etnikus sajátosságok, kölcsönhatások és/vagy pannon típus (A Nyugat-Pannon Eurégió néprajzi sajátosságaiból) 5. sz.593-600
Illés Péter: Megjegyzések a paraszti kultúra mint örökség helyzetéről (Az oszkói szőlőhegy jelenlegi állapota kapcsán) 2. sz.235-252
Kovács László: Kőbe zárt tisztelet (Természettudósok emlékhelyei Vas megyében - és másutt) 4. sz.489-506
(K. S. I.): Helyreigazítás 6. sz.757
Medgyessy S. Norbert: Az Arany Miatyánk-ének eredetének vizsgálata 2. sz.253-264
Molnáros Imre: Vas megye talajainak felvehető esszenciális és toxikus mikroelem-tartalma 4. sz.507-514
Tóth Ferenc: Egy XVIII. századi itinerárium tanulságai (avagy miért nem jutott el a francia követ Szombathelyre 1755-ben?) 6. sz.758-762
Voigt Vilmos: Mióta számít Európa a népek és a kultúrák hazájának? 5. sz.582-588
   
   
NÉZETEK
Bokányi Péter: Széljegyzet egy felemás számvetéshez 6. sz.837-839
Brenner Vilmos: Válasz Varsányi Péter Istvánnak 2. sz.265-266
Brenner Vilmos: Mi van válságban? (Hozzászólás Pete György: Belső megújulást! című cikkéhez) 5. sz.650-652
Dénes József: Kérdések az egervári vár körül 4. sz.519-522
Domokos Mátyás: Örök műhely (Levél Tóth Péternek) 6. sz.834-835
Egy jelentős művész újrafölfedezése (Két írás Fábián László, Ács Pál és Garas Kálmán Tóth István-könyvéről) (Heckenast János: Hiánypótló kötet, Salamon Nándor: Nagy munka - hiányosságokkal) 4. sz.523-526
Ilon Gábor: Kora vaskori rituális központ a bozsoki Kalapos-kőn? 5. sz.657-664
Kuntár Lajos: Nagyjaink utóéletét közösen kell gazdagítanunk 6. sz.835-837
Pete György: Válasz Brenner Vilmosnak 5. sz.652-654
Tóth Péter: Felemás számvetés (Tények, kérdések Weöres Sándor utóéletével kapcsolatban) 5. sz.655-656
Tóth Péter: Még néhány szó a Weöres Társaságért 6. sz.839
   
   
FORRÁS
Donát Ármin: Egyháziak kálváriája Vas megyében (Részletek emlékeimből és kutatásaimból) 5. sz.648-649
Egyházügyi jelentések Vas megyéből, 1952-1959. Közreadja: Kövér István (I. közlemény) 5. sz.618-641
Egyházügyi jelentések Vas megyéből, 1952-1959. Közreadja: Kövér István (II., befejező közlemény) 6. sz.763-788
Hende Tamás: Háború és forradalom között (Interjú dr. Sill Aba Ferenccel) 5. sz.642-647
Pável Judit: Emlékeim Édesapámról 2. sz.209-213
Tamás Endre: A hallei orvosi diploma története (1945) 5. sz.601-617
Tóth Péter: "Én szörnyű robotosa vagyok ezernyi vállalt teendőmnek" (Válogatás Pável Ágoston és Beke Ödön levelezéséből ) 2. sz.214-234
   
   
KISEBB KÖZLEMÉNYEK
Simola Ferenc: Horthy Miklós csapatszemléje Szombathelyen, 1919-ben 6. sz.830-833
Szabó T. Attila: A nagy elődök példája (Tudománytörténeti köszöntő a Berzsenyi Dániel Főiskolán szervezett "Környezetvédelmi Napok" első előadássorozatához) 1. sz.111-114
   
   
ESSZÉ
Gyurácz Ferenc: A Nyugat-Dunántúl irodalmi hagyományai 3. sz.380-388
Hargitai József: Szülőföldem vonzásában (Emlékek és töprengések) 6. sz.821-829
István Lajos: Szakmai és civil ars poetikám 4. sz.423-427
Sipos Endre: Vadásznaptár 6. sz.799-820
   
   
A TERMÉSZET RENDJE
Bauer Norbert-Kenyeres Zoltán-Takács Gábor: Az osztrák tárnicska nyugat-magyarországi élőhelyeinek aktuális állapota 1. sz.75-102
Gyurácz József-Bánhidi Péter-Németh Tímea: Vonuló madarak élőhelyválasztása a tömördi Nagy-tavon és környékén 1. sz.52-63
Keszei Balázs: A Répce menti rétek vegetációja Keményegerszeg térségében 1. sz.64-74
   
   
KÖNYVSZEMLE
(a recenzensek betűrendje szerint)
Bibor Máté János: Toth István Költői művei 3. sz.405-406
Braunstein Mária: Kozar, Marija: Dolnji Senik - Alsószölnök-Unterzemming 4. sz.531
Dénes József: Bögöte 2. sz.272
Dénes József: Göcsej 2. sz.273
Dénes József: Gaál Dezső-Gaál Dezsőné Hunyák Julianna: Őrségi fenyvesek ölében 5. sz.687
Dénes József: Gasztony 1. sz.118
Dobri Mária: A tudós, könyvtáralapító, kultúraközvetítő Kultsár István 2. sz.269-270
Gyurácz Ferenc: Tisztelet Gonda Györgynek 2. sz.273-274
Gyurácz Ferenc: Harangozó Ferenc: A csendlaki parókiától a szibériai hómezőkig; Nagy Alajos: Istenért és a népért 5. sz.687-689
Illés Péter: Nagy Zoltán: Múzeum, Te mindenem 1. sz.119
Illés Péter: Mód László-Simon András: A hajtástól az újborig 5. sz.685-686
Illés Péter: Acta Ethnologica Danubiana - 2-3. 3. sz.411-412
Moreau, Jean: Lőrincz, Zoltán: Saint Martin dans 'lart en Europe / Szent Márton az európai művészetben 4. sz.530
Kelemen Lajos: Bokányi Péter: Diskurzusok mellett 2. sz.270-271
Kelemen Lajos: Szigethy Gábor: Csongor álma 5. sz.682-683
Melega Miklós: Kalocsai Péter-Molnár József: "Balra hajts, jobbra előzz!" 4. sz.528-529
Puskás János: Kubassek János: Jeles világjárók nyomdokain 1-2. 1. sz.120
Ridovics Anna: Nagy Zoltán: Dunántúli cseréppipa-készítő műhelyek és termékeik a XIX. században 2. sz.267
Salamon Nándor: Orbánné Horváth Márta: Emlékművek, emléktáblák győri kislexikona 5. sz.684-685
Salamon Nándor: Gyermekkorom faluja 3. sz.408-409
Széll Kálmán: Szolgálatban. Dr. István Lajos 80 éves 4. sz.527-528
Szilágyi István: Szombathely régi képes levelezőlapokon 2. sz.268
Szilágyi István: Gál József: A Vas Megyei TIT története 3. sz.409-411
Szilágyi István: A magyar tervezőirodák története 4. sz.533-534
Szilágyi István: Szombathelyi tudós tanárok 2. 5. sz.683-684
Tóth Péter: Tóth, Ferenc: Le Département de Vas et France dans l'histoire - Vasiak és franciák a történelemben 3. sz.406-408
Tóth Péter: Domokos Mátyás: A porlepte énekes 5. sz.681-682
Varsányi Péter István: Batthyány Lajos emlékezete 1. sz.117-118
Vigh Kálmán: Göncz László: A muravidéki magyarság 1918-1941 1. sz.115-116
Zelei Miklós: Szent Oroszország 4. sz.532
   
   
KÖNYVSZEMLE
(az ismertetett művek betűrendje szerint)
Acta Ethnologica Danubiana 2-3. (Illés Péter) 3. sz.411-412
A magyar tervezőirodák története (Szilágyi István) 4. sz.533-534
A tudós, könyvtáralapító, kultúraközvetítő Kultsár István (Dobri Mária) 2. sz.269-270
Batthyány Lajos emlékezete (Varsányi Péter István) 1. sz.117-118
Bokányi Péter: Diskurzusok mellett (Kelemen Lajos) 2. sz.270-271
Bögöte (Dénes József) 2. sz.272
Domokos Mátyás: A porlepte énekes (Tóth Péter) 5. sz.681-682
Gaál Dezső-Gaál Dezsőné Hunyák Julianna: Őrségi fenyvesek ölében (Dénes József) 5. sz.687
Gál József: A Vas Megyei TIT története (Szilágyi István) 3. sz.409-411
Gasztony (Dénes József) 1. sz.118
Göcsej (Dénes József) 2. sz.273
Göncz László: A muravidéki magyarság 1918-1941. (Vigh Kálmán) 1. sz.115-116
Gyermekkorom faluja (Salamon Nándor) 3. sz.408-409
Harangozó Ferenc: A csendlaki parókiától a szibériai hómezőkig; Nagy Alajos: Istenért és a népért (Gyurácz Ferenc) 5. sz.687-689
Kalocsai Péter-Molnár József: "Balra hajts, jobbra előzz!" (Melega Miklós) 4. sz.528-529
Kozar, Marija: Dolnji Senik - Alsószölnök - Unterzemming (Braunstein Mária) 4. sz.531
Kubassek János: Jeles világjárók nyomdokain 1-2. (Puskás János) 1. sz.120
Lőrincz, Zoltán: Saint Martin dans 'lart en Europe / Szent Márton az európai művészetben (Moreau, Jean 4. sz.530
Mód László-Simon András: A hajtástól az újborig (Illés Péter) 5. sz.685-686
Nagy Zoltán: Múzeum, Te mindenem (Illés Péter) 1. sz.119
Nagy Zoltán: Dunántúli cseréppipa-készítő műhelyek és termékeik a XIX. században (Ridovics Anna) 2. sz.267
Orbánné Horváth Márta: Emlékművek, emléktáblák győri kislexikona (Salamon Nándor) 5. sz.684-685
Szent Oroszország (Zelei Miklós) 4. sz.532
Szigethy Gábor: Csongor álma (Kelemen Lajos) 5. sz.682-683
Szolgálatban. Dr. István Lajos 80 éves (Széll Kálmán) 4. sz.527-528
Szombathely régi képes levelezőlapokon (Szilágyi István) 2. sz.268
Szombathelyi tudós tanárok 2. (Szilágyi István) 5. sz.683-684
Tisztelet Gonda Györgynek (Gyurácz Ferenc) 2. sz.273-274
Tóth, Ferenc: Le Département de Vas et France dans l' histoire - Vasiak és franciák a történelemben (Tóth Péter) 3. sz.406-408
Toth István Költői művei (Bibor Máté János) 3. sz.405-406
   
   
KRÓNIKA
Fráter Zoltán: "Végtére hazatérek Csöngére" (A Weöres Sándor-kiállítás megnyitása, Csönge, 2002. augusztus 24.) 5. sz.677-680
Szabó A. Ferenc: 56-os Akadémia Vas megyében (A gyilkosokat néven kell nevezni) 5. sz.665-676
Tudósítások, hírek 1. sz.121-126
Tudósítások, hírek 3. sz.413-416
Tudósítások, hírek 4. sz.535-539
Tudósítások, hírek 6. sz.840-849
   
   
INHALT
Német nyelvű összefoglalók. (Ford. Szatmári Józsefné) 1. sz.127-129
Német nyelvű összefoglalók. (Ford. Szatmári Józsefné) 2. sz.275-277
Német nyelvű összefoglalók. (Ford. Szatmári Józsefné) 3. sz.417-418
Német nyelvű összefoglalók. (Ford. Szatmári Józsefné) 4. sz.540-543
Német nyelvű összefoglalók. (Ford. Szatmári Józsefné) 5. sz.690-692
Német nyelvű összefoglalók. (Ford. Szatmári Józsefné) 6. sz.850-852
   
   
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 1. sz.130-132
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 2. sz.278-280
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 3. sz.419-420
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 4. sz.544-547
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 5. sz.693-695
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 6. sz.853-855
   
   
SZERZŐINK
Szerzőink 1. sz.126
Szerzőink 2. sz.280
Szerzőink 3. sz.420
Szerzőink 4. sz.548
Szerzőink 5. sz.696
Szerzőink 6. sz.856
   
Helyreigazítás 5. sz.696
   
   
A tartalomjegyzéket összeállította: Fülöpné Hömöstrei Erzsébet