VASI SZEMLE
A VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS
TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA

I M P R E S S Z U M

FŐSZERKESZTŐ:

GYURÁCZ FERENC

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

BARISKA ISTVÁN, CSAPÓ TAMÁS
GRÁFIK IMRE, HECKENAST JÁNOS
HORVÁTH BOLDIZSÁR, KUNTÁR LAJOS
TAKÁCS MIKLÓS, TÓTH PÉTER, VIG KÁROLY

KIADJA:

VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSE

FELELŐS KIADÓ:

VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
e-mail:
vasmegye@elender.hu

SZERKESZTŐSÉG:

9700 Szombathely, Vörösmarty M.u.11.
Telefon: 94/ 509-712
Telefon és Fax: 94/ 509-713
e-mail:
vasiszem@elender.hu

TERJESZTI: A MAGYAR POSTA RT. ÜZLETI ÉS LOGISZTIKAI KÖZPONTJA (ÜLK) ÉS A BAKONYHÍR KFT. BELFÖLDI ELŐFIZETÉS: Budapesten a Budapesti Postaigazgatóság kerületi ügyfélszolgálati irodáinál, a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR), Budapest VIII., Orczy tér 1. Levélcím: HELIR 1900 Budapest, email: hirlapelofizetes@posta.hu Vidéken a postákon és a kézbesítőknél KÜLFÖLDI ELŐFIZETÉS: a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR), Budapest VIII., Orczy tér 1. Levélcím: HELIR 1900 Budapest, email: hirlapelofizetes@posta.hu ELŐFIZETHETŐ közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a PBRT-11991 102-HELIR-021-027-99 pénzforgalmi jelzőszámra. Kérésre a szerkesztőség kitöltött előfizetési csekket küld. ELŐFIZETÉSI DÍJ: egy évre 1080,- Ft, egy szám ára 180,- Ft. MEGJELENIK: kéthavonta. BORÍTÓ ÉS LAPTERV: Kassai Ferenc. NYOMDAI MUNKÁK: Szignatúra Nyomda és Kiadó Kft., 9700 Szombathely Kolozsvár u. 4. Felelős vezető: Balla Tibor

A KÉZIRATOKAT MEGŐRIZZÜK ÉS KÉRÉSRE VISSZAKÜLDJÜK!

89-1771 HU-ISSN 0505-0332

A Vasi Szemle internetes kiadásának
technikai szerkesztője:
Tóth Attila