IMPRESSZUM

2005. LIX. évfolyam 2. szám

T A R T A L O M

MAGYAR NYUGAT
Solymos Rezső:
Erdeink helyzete (Kitekintés az erdőkben gazdag Vas megyéből)
NÉZETEK
Hozzászólások
Széll Kálmán: Lelkiismeret, etika, túlélés (Kortársi töprengés hat évtizedes bukdácsolásaink nyomában) című írásához (Vasi Szemle 2005. 1. sz.)
István Lajos:
Önvizsgálat és katarzis
Markó Péter:
Politika és erkölcs
Nagy Alajos:
A mai magyarság erkölcsi helyzete
Mórocz Zsolt:
Képernyő és szószék
Sümegi István:
Az eltűnt értékek nyomában
Cholnoky Péter:
Lángocskák a szélviharban
Széll Kálmán:
Záró megjegyzések egy vitához
FORRÁS
Lőcsei Péter:
A nevek birodalma - a képzelt birodalmak nevei (Weöres Sándor kiadatlan vázlatai, térképei a Vas Megyei Levéltárban)
A MÚLTNAK KÚTJA
Herényi István:
Bogát és Kál
Bognár Bulcsu:
A legvagyonosabb szombathelyi polgárok tőkekoncentrációjának változásai a dualizmus időszakában (Egy társadalomtörténeti kutatás gazdaságszociológiai aspektusai)
Gál József:
A szombathelyi erdei iskola
KÖNYVSZEMLE

MOTESZ Magazin (István Lajos); Bilici, Faruk: Louis XIV et son projet de conquete d'Istanbul (Tóth Ferenc); Kapiller Ferenc: Megélt aranykor (Békés Márton); Fábián István: Ízlés és irodalom (Heckenast János); Szabó Endre: A régi Ikervár hétköznapjai és ünnepei (Piroska Lilla); Göncz József - Bognár Béla: Kastélyok, várak, kúriák Sopron vármegyében képeslapokon, 1896-1945. (Dénes József)

KRÓNIKA
Tudósítások, hírek
SZERZŐINK
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Bíró Zsolt)