IMPRESSZUM

2005. LIX. évfolyam 3. szám

T A R T A L O M

ÉVFORDULÓ
Kuntár Lajos
Édes Erdély, itt vagyunk..." (Emlékeket idéz Márai Sándor egyik könyve)
FORRÁS
Lőcsei Péter:
A nevek birodalma - a képzelt birodalmak nevei (Weöres Sándor kiadatlan vázlatai, térképei a Vas Megyei Levéltárban) II.rész
A MÚLTNAK KÚTJA
Bariska István:
A Fehde-jog intézménye és Nyugat-Magyarország
MAGYAR NYUGAT
Gráfik Imre:
Újabb adatok Nyugat- és Közép-Dunántúl nyereghasználatához
ARCKÉPCSARNOK
Walleshausen Gyula:
Ki volt idősebb Egan Ede?
Lakner László:
Markusovszky Lajos emlékezete
MŰHELY
Molnár Zoltán Miklós:
A 'nagyanya' fogalmának megnevezése Szombathely és Lendva térségében
KÖZÉP-EURÓPA
Brenner Vilmos:
"Tu felix Austria!" (Az osztrák államszerződés ötvenedik évfordulójára - tények és tévhitek)
Békés Márton:
A Burgenländische Heimatblätter
NÉZETEK
Bodonczi László:
Javaslat Vas megye új, botanikai szempontú tájfelosztására (I. Dél-Vas megye tájfelosztása)
KÖNYVSZEMLE

Károlyi Mária: Napszülöttek (Makkay János); Gyürki László: A körmendi szemorvos, Batthyány Boldog László (Zsámbéky Monika); Nagy Zoltán: Körmend mezőváros kézművesei a XVII-XIX. században (Illés Péter); Emberközpontúság a magyar nyelv oktatásában és kutatásában (Ruzsiczky Éva); Köbölkuti Katalin: Fábián Gyula (Gál József); Biológia szakos tanárképzés a Berzsenyi Dániel Főiskolán 1984-2004 (Víg Károly); Lapok Szombathely történetéből (Békés Márton)

KRÓNIKA
Tudósítások, hírek
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Bíró Zsolt)
SZERZŐINK