I M P R E S S Z U M

2009. LXIII. évfolyam 2. szám

T A R T A L O M

MAGYAR NYUGAT
Csapó Tamás
A magyar közép- és nagyvárosok belső szerkezete Szombathely példáján
A MÚLTNAK KÚTJA
Szende Ákos
A fekete bárány is a nyájhoz tartozik? [Adatok Farkas Dénes szombathelyi püspöki helynök (1951–1956) pályafutásához]
MŰHELY
Barkóczy László – Fülöp László
Névhelyettesítés és fatikus nyelvi elemek a XVI. századi írásos kommunikációban (levelekben)
Gecse Veronika
Demográfiai adatok a Vas megyei és szombathelyi zsidóságról (1920–1944)
A TERMÉSZET RENDJE
Kovács J. Attila
A cserefa és a székelység
Ráday-Pesthy Pál Frigyes
A Szelestei Arborétum és egyik ritkasága: a galambfa (Davidia involucrata)
VASI NÉPMŰVÉSZETI TÁR
Horváth Sándor
Feliratok, datálások a vasi népi kultúrában I. Az építmények feliratai, datálásai (Vasi Népművészeti Tár, VIII.)
NÉZETEK
Dénes József
Avar táborok a Kárpát-medencében?
KISEBB KÖZLEMÉNYEK
Salamon Nándor
Kisvárosi honismeret (Jókai Füzetek, Pápa: húsz év, hatvan kötet)
Cholnoky Péter
Apró adalékok (Széll Kálmánnak Kneffel Pálról írt méltatásához)
KÖNYVSZEMLE

Nagy Gáspár: Szaltószabadság (Kelemen Lajos); Markó Péter: Modernizáció, racionalizálódás (Velics Gabriella); Régészeti nyomozások Magyarországon (Fekete Mária); Csapó Tamás – Kocsis Zsolt (szerk.): A kistelepülések helyzete és településföldrajza Magyarországon (Németh Sándor); Horváth László: Batthyányak ideje Halogyon 1732–1848 (Sarlai Szabolcs); "Titoknyitogató": Zelles Tivadar (Heckenast János); Sipos Endre: Találkozás az elsiető múltban (H. J.); Apokrif (Pap Kinga); Merklin Tímea: Szüleimnek – Merklin Tímea: Gyermekemnek (Mórocz Zsolt);

KRÓNIKA
Tudósítások, hírek
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink