I M P R E S S Z U M

2010. LXIV. évfolyam 1. szám

T A R T A L O M

Történelmünk kezdetei
Fodor István: Történelmünk kezdetei (I. Néppé válás és néptörténet, II. Magyar őstörténet – eurázsiai őstörténet
Veres Péter
A magyarság szerepe a világtörténelmi jelentőségű ökotípus, a lovasnomadizmus kialakításában az eurázsiai sztyepp övezetben
Jankovics Marcell
Ugor hallja, türk látja. – Muszáj választani?
Hoppál Mihály:
Ősvalláskutatás (Irányok és eredmények)
Szabó László
Az oszét nart eposz magyar nyelven
Agócs Gergely
Kazária, avagy a "tükör túloldala" (A magyar folklór észak-kaukázusi párhuzamairól)
Vida Tivadar
A népvándorláskori régészet kutatásának új útjai (1989–2009)
Pomozi Péter
A nyelvcsalád születése és a családfák (Megjegyzések egy "paradigma-vitához")
Pusztay János: A magyar nyelv eredetéről
Raskó István
A honfoglaláskor genetikai nyomai
Pete György: Paradigmaváltás előtt? (A nemzettudat erősítésével a magyar identitásért) (Utószó helyett)
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink