I M P R E S S Z U M

2010. LXIV. évfolyam 4. szám

T A R T A L O M

ARCKÉPCSARNOK
Balogh Lajos: Carolus Clusius (1526–1609) élete és munkássága (A nagy flamand tudós és magyar barátai emlékének)
A MÚLTNAK KÚTJA
Botlik József: A második nyugat-magyarországi felkelés (1922. július)
MAGYAR NYUGAT
Havadi Gergő
Vendéglátás, szórakozás és társas élet Szombathelyen a Kádár-rendszerben
MŰHELY
Tibola Imre
Mohay Attila színes üvegablak-festményei Szombathelyen
Fülöp László
Gersei Margit, a pápoci prépostság alapítója
VASI NÉPMŰVÉSZETI TÁR
Sáfrány Zsuzsa: Vasi tükrösök (A pásztorokról és művészetükről) (Vasi Népművészeti Tár, XV.).
ESSZÉ
Németh István Péter
Vallomások a Weöres-irkából
KÖNYVSZEMLE

Zsámbéky Monika (szerk.): A Szent Márton-kutatás legújabb eredményei (Salamon Nándor); Magyar madárvonulási atlasz (Vig Károly); Herényi István: A horkák kísérete (Dénes József); Novak, Bogdan: Pesem o kralju Matjažu (Bakonyi Gergely); Papp Júlia: Bitnicz Lajos és a régiségtudomány (Lőcsei Péter); Boross Imre: Visszaemlékezés a változó világra (Kováts Péter); Garzuly Gábor: Kentaurok földje – Uő.: Rajzfüzet – Uő.: festmények és rajzok (Gál József)

KRÓNIKA
Tudósítások, hírek
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink