I M P R E S S Z U M

2011. LXV. évfolyam 2. szám

T A R T A L O M

ÉVFORDULÓ
Széll Kálmán:
Hosszú út porából köpönyeget veszek
A MÚLTNAK KÚTJA
Kapronczay Károly:
A Semmelweis család eredete és története
ARCKÉPCSARNOK
Pál Ferenc:
Egy elfeledett püspök: István Vilmos (1849–1910)
MŰHELY
Fülöp László:
Gróf Nádasdy Ferenc meghívója (A Lékán építendő családi sírbolt és templom alapkőletételére, 1656)
Gál József: Reményi Ede szombathelyi koncertjei
FORRÁS
Csapody István: A gyermekkor méze (Emlékirat-részlet). Közzéteszi: Csapody Miklós és Csapody Tamás
Solymos Rezső: 1945 Húsvétja Halogyon (Egy öreg vasi erdész emlékeiből)
NÉZETEK
Dénes József: Ikervár kérdései
VASI NÉPMŰVÉSZETI TÁR
Balogh Jánosné Horváth Terézia – Beszprémy Józsefné:
Szabadrajzú piros népi hímzések vidékünkről (Vasi Népművészeti Tár, XX.)
ESSZÉ
Németh István Péter:
Két költő Fortuna szekerén (Tűnődés Faludi Ferenc és Batsányi János verse fölött)
KÖNYVSZEMLE

EMLÉKKÖNYV. Jeles napok, neves gyógyítók (Horváth Boldizsár); Géfin Gyula emlékezete (Lőcsei Péter); Lőcsei Péter: A múltnak kútja (Pál Ferenc); Margittai Gábor: Trianoni menyecske (Bedécs Gyula); Gyürki László: "A magyar Teréz anya" (Kapiller Ferenc); Naptár 2011. (Kérgesné Gerhát Krisztina); Kámán István: Mindennapi tüzelőnket add meg nekünk ma (Gál József)

INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink