I M P R E S S Z U M

2011. LXV. évfolyam 4. szám

T A R T A L O M

ÉVFORDULÓ
125 éve született, és 65 éve halt meg Pável Ágoston
S. Pável Judit: Pável Ágoston, a tanár
Lőcsei Péter:
Kérések, tervek, biztatások (Válogatás Pável Ágoston levelezéséből)
M. Kozár Mária: Pável szobrának szobrásza [Feri Kühar / Kühár Ferenc (1916–1945)]
Nagy Zoltán:
Pável Ágoston szárnyai alatt (Kiss Gyula bölcsészhallgató néprajzi gyűjtése az 1940. évi őrségi táj- és népkutató táborban)
VASI NÉPMŰVÉSZETI TÁR
Gráfik Imre:
Faragott sótartó (Pável Ágoston hagyatékából) (Vasi népművészeti tár, XXII.)
ARCKÉPCSARNOK
Széll Kálmán: A Markusovszky kórház nagy vesztesége: a Solymoss család
MAGYAR NYUGAT
Kapiller Ferenc:
Hárman a szombathelyi püspökvárból az alsósági plébániára (Dr. Koltai Jenő esperes-plébános, Kresznerics-kutató beszél)
KISEBB KÖZLEMÉNYEK
Kubinszky Mihály: Egy igaz szombathelyi (Brenner Vilmosról)
Vértes László:
Gárdonyi Géza sárvári tanítóskodásának egyházi okmányaiból
KÖNYVSZEMLE

Kerny Terézia – Móser Zoltán: Testet öltött az Ige (Zsámbéky Monika); Botlik József: Az őrvidéki magyarság sorsa, 1922 –1945 (Békés Márton); Szommer Ildikó – Kovács Géza:Szombathely (Jósa Judit); Prokopp Mária: Káldy Lajos élete és művészete (Gál József); Kuglics Gábor: Püspökmolnári története (Dénes József); In honorem -– Országh László emlékezete (Lőcsei Péter)

INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink