I M P R E S S Z U M

2012. LXVI. évfolyam 1. szám

T A R T A L O M

MAGYAR NYUGAT
Gráfik Imre:
Szombathelyi kerékvetők (Dunántúli párhuzamokkal, országos kitekintéssel)
Sill Aba Ferenc: A tűfestés műhelye Szombathelyen
VASI NÉPMŰVÉSZETI TÁR
Illés Péter: A zsennyei színes és virágos koporsók (Vasi Népművészeti Tár, XXIV.)
A MÚLTNAK KÚTJA
Szende Ákos:
Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök és a piaristák
Soós Viktor Attila:
A nyomozati eljárás a Brenner-gyilkosság ügyében
FORRÁS
Fodor István: A KIOE szombathelyi csoportja története
KÖNYVSZEMLE

Farkas Csilla (szerk.): Időcsiga. Újabb eredmények Vas megye őskorának kutatásában(Horváth László); Németh Mihály: Sárvártól Sárvárig – gyúrtam, írtam, faragtam (Salamon Nándor); Szalai Erzsébet: Koordinátákon kívül – Fiatal felnőttek a mai Magyarországon (Bakó Béla); Kósa András: Értelmiségi körökben. Egy matematika professzor feljegyzései (Sz. Tóth Gyula)

INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink