LXVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

2012

Kedves Olvasóink!

Hálásan köszönjük a 2011. évi személyi jövedelemadó-bevallásuk során folyóiratunk számára felajánlott 1%-okat! A kapott összeget szerkesztőségünk napi működésére fordítottuk.
A 2012. évben még nehezebbnek ígérkezik lapunk fenntartása. Pedig hisszük, hogy nemcsak nagyértékű múltja, hanem jelenbeli hivatása okán is megtartó erő lehet még sokáig a Vasi Szemle. Ezért tisztelettel kérjük Olvasóinkat, hogy az idei adóbevalláskor is szíveskedjenek rágondolni, és kérjék meg erre ismerőseiket is, a nyugat-dunántúli tudomány és művelődés minden barátját. Könnyen meglehet, hogy részben ezen múlik folyóiratunk megszokott terjedelmének, rovatainak fenntartása, vagy az, módunkban lesz-e legalább jelképesen honorálni szerzőink áldozatos munkáját.
Az 1%-ról való rendelkezés során feltüntetendő intézményünk neve – Vasi Szemle Szerkesztősége – és adószáma: 15573540–2–18
Számlaszámunk: MÁK 10047004 – 00317014
Tisztelettel:
a Vasi Szemle szerkesztői