I M P R E S S Z U M

2016. LXX. évfolyam 6. szám

T A R T A L O M

A MÚLTNAK KÚTJA
Széll Kálmán: „Különb embert, teljesebb magyart” (A kőszegi katonaiskoláról – történet és emlékezés) II. rész
Horváth Boldizsár: Markusovszky Lajos és Görgey(i) Artúr kapcsolata (Száz éve halt meg a szabadságharc főparancsnoka)
Keppel Csilla: Sebesültek karácsonya Szombathelyen az első világháború idején
ARCKÉPCSARNOK
Tóth Csaba: „Felszabadultabb, univerzálisabb kifejezésmódokra van szükség” (Emlékezés Pozsonyi János festő- és grafikusművészre)
Gráfik Imre: Adatok zabolai gróf Mikes János szombathelyi püspök portréjához
Bendefy István: Solanus Götz, németújvári ferences gvardián
MŰHELY
Molnár Zoltán Tamás: „Mathesis” a XVIII. századi Vas megyében [Hertl Ignác és Horváth (Keresztély) János munkásságáról]
MAGYAR NYUGAT
Balogh András: Népességvesztő külterületek eltérő társadalmi folyamatai Vas megyében
Kuglics Gábor: Püspökmolnári szakrális emlékei
KRÓNIKA
Tudósítások, hírek
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink