I M P R E S S Z U M

2017. LXXI. évfolyam 1. szám

T A R T A L O M

VASI NÉPMŰVÉSZETI TÁR
Nagy Zoltán: A pásztorbotnak nincsen párja (Egy csaknem elfeledett műtárgy vizsgálata) (Vasi népművészeti tár, XXXII.)
MAGYAR NYUGAT
Bajzik Zsolt: Az ikervári kastély története, I. rész
Szibler Gábor: A sárvári Kertváros kialakulása (1919–1945)
MŰHELY
Tüskés Anna: Szent Márton alakja szélforgókon
ARCKÉPCSARNOK
Tóth Csaba: „Kit anya szült, az mind csalódik végül...” [Drimmer László (1925–2009) festőművész ismeretlen munkássága]
KÖZÉP-EURÓPA
Sütheő László: A magyar–osztrák vízügyi bizottság története
Gyurácz Ferenc: Az őrvidéki magyarságról
FORRÁS
Ugry Bálint: Festetics László utasításai anyja, Sallér Judit temetésének rendjéről (1829. március 29. és április 3.)
Sziklai Ferencné Szamosvölgyi Mária: Emlékezés az 1950-es évekre (Közzéteszi: Nagyné Sziklai Ágnes, a szerző lánya)
NÉZETEK
Lőcsei Péter: Ottlik Géza védelmében
Széll Kálmán: Volt iskolám védelmében (Válasz Lőcsei Péternek)
KISEBB KÖZLEMÉNYEK
Kuglics Gábor: Adalékok Kristóf Ágota családjának történetéhez
KÖNYVSZEMLE
Dabóczi Dénes: Az ezüsttáltól a kádig (Kostyál László); Zsámboki Árpád: Hétköznapi hazaszeretet (Gál József); Kalocsai Péter: A Szövőtől az Antalon át a Nyitráig (Gál József); Ilon Gábor: Kőszeghegyalja régészeti örökségének olvasókönyve (Tóthárpád Ferenc); Wellner Lőrinc: Répcementi bokréta (Sági Ferenc); Bokányi Péter: „... itt álltál valaha” (Gyurácz Ferenc)
KRÓNIKA
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink