I M P R E S S Z U M

2017. LXXI. évfolyam 2. szám

T A R T A L O M

ÉVFORDULÓ
Balázs Géza: Párhuzamos életutak (Két KF, Kresznerics Ferenc és Kazinczy Ferenc)
Koltai Jenő:
Kresznerics Ferenc jelentősége
Ittzés Nóra:
Mákfejgyűjtögetés – szótárírás Kresznericstől a Nagyszótárig
Csörsz Rumen István:
Kresznerics Ferenc kéziratos versgyűjteménye
MAGYAR NYUGAT
Bajzik Zsolt:
Az ikervári kastély története, II. rész
Tóth Csaba: „S mégis, magyarnak számkivetve...” (Gyöngyösi Simon József kirekesztett és elfeledett életművéről)
FORRÁS
Lőcsei Péter: Weöres Sándor nyugat-európai kapcsolataihoz (Weöres-mozaikok, XXXIV.)
KÖZÉP-EURÓPA
Glavanics Krisztina:
Anyanyelvünk megmaradásáért (Párhuzamok és különbségek a szentpéterfai és a horvátzsidányi színjátszók 25 éves múltjában)
ESSZÉ
Németh István Péter:
Dunántúli adalékok Batsányi János XX. századi emlékezetéhez
KÖNYVSZEMLE
Pusztay János: Nyelv? Politika? (Tóth Péter); Jordán Tamás: Hátrametszés (Fűzfa Balázs); Kubassek János: A Szahara bűvöletében (Vig Károly); „...álma megvalósult” (Gál József); Prof. Dr. Csapó Tamás (főszerk.): Bük város monográfiája (Feiszt György); Nagy József és Harangozó Vilmos: A kőszegi Jézus Szíve templom (Tóth Zsuzsanna)
KRÓNIKA
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink