I M P R E S S Z U M

2017. LXXI. évfolyam 3. szám

T A R T A L O M

A MÚLTNAK KÚTJA
Tangl Balázs: A modern város (Szombathely történelmi reprezentációja és helyi identitása a századfordulón)
Feiszt György: Az 1956-os forradalom vasi halottai
MAGYAR NYUGAT
Gráfik Imre: Gondolatok a népművészet motívumairól (Szántó István festészete kapcsán)
MAGYAR NYUGAT
Bajzik Zsolt:
Az ikervári kastély története, (III., befejező rész)
ARCKÉPCSARNOK
Tóth Csaba:
„Isten is egy kedves festménynek lát engem...” (Rendhagyó sorok Kecskés Miklós művészetéről)
Pável Ágoston, a tudományszervező (Konferencia, Savaria Múzeum, 2017. február 3.)
S. Pável Judit:
Tudósok a múzeumban és a családi házban
Nagy Éva:
Pável Ágoston a könyvtárért
M. Kozár Mária:
Pável Ágoston hozzájárulása a szlovén tudományos kutatásokhoz
Nagy Zoltán:
Pável Ágoston 1940. évi 26 napos őrségi gyűjtőútjának tanulságai
KÖNYVSZEMLE
Biró Friderika: A Nyugat-Dunántúl az Őrségtől Göcsejig (Gráfik Imre); Deák Ernő: Az Öreghegytől a Schneebergig (Bariska István); Bartha Dénes (szerk.): Az Őrségi Nemzeti Park I–II. (Vig Károly); Nowinszky László és Puskás János (szerk.): Pheromone trap catch of the Microlepidoptera species in connection with the environmental effects; Kovács Erik, Kúti Zsuzsanna és Puskás János (szerk.): Fénycsapdán innen és túl... (Vig Károly)
KRÓNIKA
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink