I M P R E S S Z U M

2017. LXXI. évfolyam 4. szám

T A R T A L O M

A TERMÉSZET RENDJE
Keszei Balázs: Vas megye növényföldrajza
KÖZÉP-EURÓPA
Duray Miklós: Esterházy János elítélésének jogi és politikai körülményei
A MÚLTNAK KÚTJA
Fülöp László: Pécsújfalusi Péchy Gáspár és Márton (Nádasdy Tamás familiárisai)
Csuk Ferenc: Gerenday Lajos, a Gulág rabja (Egy tragikus életút rekonstrukciója)
ARCKÉPCSARNOK
Pável Ágoston, a tudományszervező (Konferencia, Savaria Múzeum, 2017. február 3.)
Tóth Kálmán: A Vasmegyei Múzeumok Barátai Egyesületének tagjai a tudomány és a kultúra szolgálatában
Gyurácz Ferenc: Pável Ágoston tudományszervezői tevékenysége a Vasi Szemlében
MAGYAR NYUGAT
Csiszár Zoltán: Papuchtól Pápocig (Egy Árpád-kori Vas megyei település névtörténete)
Tóth József: Szeleste és arborétumának története
FORRÁS
Rumi Rajki István gondolatai a szobrászatról. Közzéteszi: Balogh Péter
Tóth Csaba: Változatok egy témára – Vas megyei képzőművészek önarcképei I. rész
NÉZETEK
Gyurácz Ferenc: Újabb kori történelmünk megindító szimbóluma
KRÓNIKA
Kovács Árpád: Egy művészcsalád sárvári indulásának képemlékei
Tudósítások, hírek
KÖNYVSZEMLE
Garzuly Ferenc–Tóth Csaba–Kálmán Bernadette: Ritka betegségek – Diagnosztika és terápia (Horváth Boldizsár); Vörös Ferenc: Kárpát-medencei történeti családnévatlasz (Fülöp László); Nagy Gáspár [–] A költő hazatér (Merklin Tímea); Németh Balázs: „Ezek nem tudják, mi a háború” (Bálint Ferenc)
KRÓNIKA
Tudósítások, hírek
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink