I M P R E S S Z U M

2018. LXXII. évfolyam 2. szám

T A R T A L O M

MŰHELY
Salamon Júlia: Változó állandók (A Savaria Múzeum Változó kultúrák a változó tájban című új állandó kiállításáról
FORRÁS
Balló László:
Régi Vas megyei órák, vasi órások. II. rész
MAGYAR NYUGAT
Balázs Géza: Az Őrség nyelvjárásának szó- és frazémakészletéből
Tóth Csaba:
Vasszécseny a képzőművészetben
A MÚLTNAK KÚTJA
Csiszár Zoltán:
Vulgo Herpenye dicta (Adalék a Nyugat-Dunántúl történeti földrajzához)
Koltai Jenő:
Gróf medgyesi Somogyi János alkancellár és Kresznerics Ferenc kapcsolata
Szibler Gábor:
Sárvár kereskedelmi vonzáskörzete az 1925. évi felmérés alapján
Emlékmozaikok Herényből, 1944–1948 (Egy kisközösség válságos évei, korabeli feljegyzések alapján)
NÉZETEK
Kapiller Ferenc:
Gioconda-mosoly Itáliában – és Erdélyben?
KÖNYVSZEMLE
Az 50 éves Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem (Gál József); „Az Úr irgalma, hogy nem vesztünk el” (Pál Ferenc); Szalai Béla (szerk.): Söveges Dávid emlékkönyv (Kapiller Ferenc)
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink