I M P R E S S Z U M

2018. LXXII. évfolyam 4. szám

T A R T A L O M

ÉVFORDULÓ
Sujánszky Jenő: Kommunizmus és kapitalizmus felett (1956-os emlékbeszéd Párizsban)
Biernaczky Szilárd: Magyar László szellemi hagyatékáról (Az elvégzett és el nem végzett kutatási feladatokról – születése 200. évfordulóján)
A MÚLTNAK KÚTJA
Bariska István: Kőszeg felekezeti válsága, 1627–1635
MAGYAR NYUGAT
Balló László: Szombathely újkori városfejlődésének kezdeteiről
KÖZÉP-EURÓPA
Tóth Csaba: „A Balatonnak nincs hétköznapja...” (A Balaton és a vasi képzőművészek) II., befejező rész
FORRÁS
Lőcsei Péter: „Te hogyan állsz a múzsával?” (Weöres Sándor és Pálffy István kapcsolatának dokumentumaiból)
NÉZETEK
Ivánfi Miklós – Soós Viktor Attila: Mindszenty – és „alternatívái” (Kritikai ismertetés egy vitairatról)
KÖNYVSZEMLE
Pusztay János: Szabáriától Szibériáig (Tóth Péter); Októberi stációk – Nagy Gáspár és 1956 (Lőcsei Péter); Horváth Antal: Az irányított gazdaság hatása a gazdatársadalomra 1939–1949 (Jobst Ágnes)
KRÓNIKA
Tudósítások, hírek
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink