I M P R E S S Z U M

2018. LXXII. évfolyam 6. szám

T A R T A L O M

MAGYAR NYUGAT
Tóth Csaba: „Ó, fényességes / ó, békességes / ó, dicsőséges / Karácsony!” (Karácsony a XX. századi vasi képzőművészetben)
Balló László: Szombathely régi épületei a XVII. századtól 1777-ig (Az újkori városiasodás kezdetei)
ARCKÉPCSARNOK
Molnár Zoltán: „Mértékre vesz minden számot és tért” (Bitnicz Lajos, a matematikus)
Soós Viktor Attila: Párhuzamos vonások két hitvalló pap életében, vértanúságában (Boldog Brenner János és Kováts Ferenc életáldozata a kommunista diktatúra éveiben)
A MÚLTNAK KÚTJA
Csiszár Zoltán: A Pápoc melletti csata (Az Anjou-kor végnapjai a Magyar Királyságban)
MŰHELY
Gráfik Imre: Továbbgondolások a népművészet értelmezésérol (A répcelaki betonkerítések kapcsán)
VASI NÉPMŰVÉSZETI TÁR
Ilon Gábor: A vajkészítés mintafái két vasi és egy Sopron megyei faluból (Vasi Népművészeti Tár, XXXII.)
KÖNYVSZEMLE
Illés Péter: Tájfenntartó szőlőhegyi gazdaközösségek (Mód László – Simon András); Barcsi Istvánné Márkus Mária: Vát története az írások és emlékezetek tükrében (Kapiller Ferenc)
KRÓNIKA
Tudósítások, hírek
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink