I M P R E S S Z U M

2019. LXXIII. évfolyam 1. szám

T A R T A L O M

MAGYAR NYUGAT
Tóth Péter: Kétszáz éves az Őrség első leírása (Tisztelgés Nemes-Népi Zakál György emléke előtt )
Vörös Ottó: 200 éve íródott az Őrség első és eddig legteljesebb monográfiája
Szinetár Csaba: A megőrző és változó őrség (Az őrség élővilága Nemes-Népi Zakál György 200 éve megjelent írásában)
Vörös Ferenc: Családnevek a XVIII. század eleji őrségi falvakban
Németh Csaba: "Lassabb siess, tovább érsz!" (Az Őrségi Nemzeti Park másfél évtizede)
Bebes Árpád: Tárgy és identitás kapcsolata (Egy őrségi parasztember tárgygyűjteményének története)
Tóth Péter: A magyar nyelvjáráskutatás Nemes-Népi Zakál György Korában
Hajba Renáta: Állandóság és változás az őrség beszélt nyelvében
NÉZETEK
Pusztay János: Egy nyelvcsalád tündöklése és...
MŰHELY
Horváth Zoltán: Népfőiskolák Vas megyében
A MÚLTNAK KÚTJA
Pup Csilla: "Modernizáció" kerülőúton
KÖNYVSZEMLE
Pánczél Hegedűs János: Mindszenty 1956 – Nem forradalom, hanem szabadságharc. (Ivánfi Miklós – Soós Viktor Attila), Bobory Dóra: Batthyány Boldizsár titkos tudománya. (Móricz Péter), Énekek Szent Márton püspök tiszteletére (Kővári Réka)
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink