T A R T A L O M

VASI SZEMLE
TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

I M P R E S S Z U M

FŐSZERKESZTŐ:

GYURÁCZ FERENC

SZERKESZTŐ:

KAPILLER FERENC

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

CSAPÓ TAMÁS
GRÁFIK IMRE, HECKENAST JÁNOS
HORVÁTH BOLDIZSÁR, VIG KÁROLY

KIADJA:

SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

FELELŐS KIADÓ:

CSAPLÁROS ANDREA IGAZGATÓ

SZERKESZTŐSÉG:

9700 Szombathely, Vörösmarty M.u.11.
Telefon: 20/902-7873 20/770-3521
Drótposta:
vasiszemle@savariamuseum.hu
Világháló: http://www.vasiszemle.hu

TERJESZTI: A MAGYAR POSTA ZRT. HÍRLAP ÜZLETÁGA, 1008 BUDAPEST, ORCZY TÉR 1. ■ ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI MAGYAR POSTA ZRT. POSTACÍM: 1900 BUDAPEST. ELŐFIZETÉSBEN MEGRENDELHETŐ AZ ORSZÁG BÁRMELY POSTÁJÁN, A HÍRLAPOT KÉZBESÍTŐKNÉL, WWW.POSTA.HU WEBSHOP-BAN (HTTPS://ESHOP.POSTA.HU/STOREFRONT/), E-MAILEN A HIRLAPELOFIZETES@POSTA.HU CÍMEN, TELEFONON A 06-1-767-8262 SZÁMON, LEVÉLBEN A MP ZRT. 1900 BUDAPEST CÍMEN. KÜLFÖLDRE ÉS KÜLFÖLDÖN ELŐFIZETHETŐ A MAGYAR POSTA ZRT.-NÉL: WWW.POSTA.HU WEBSHOP-BAN (HTTPS://ESHOP.POSTA.HU/STOREFRONT/), 1900 BUDAPEST, 06-1-767-8262, HIRLAPELOFIZETES@POSTA.HUBELFÖLDI ELŐFIZETÉSI DÍJAK: EGY ÉVRE 2790,– FT, EGY SZÁM ÁRA 500,– FT. ■ MEGJELENIK: KÉTHAVONTA ■ BORÍTÓ ÉS LAPTERV: KASSAI FERENC ■ NYOMDAI MUNKÁK: LOGOMOTÍV KREATÍV KFT., SZOMBATHELY, FELELŐS VEZETŐ: SCHÜTZ PÉTER

A KÉZIRATOKAT MEGŐRIZZÜK ÉS KÉRÉSRE VISSZAKÜLDJÜK!
89-1771 HU-ISSN 0505-0332
A Vasi Szemle internetes kiadásának
technikai szerkesztője:
Savaria Múzeum

A Vasi Szemle folyóirat küldetésnyilatkozata