T A R T A L O M

VASI SZEMLE
TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

I M P R E S S Z U M

FŐSZERKESZTŐ:

VIG KÁROLY

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

CSAPÓ TAMÁS
GRÁFIK IMRE, HECKENAST JÁNOS
HORVÁTH BOLDIZSÁR

KIADJA:

SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

FELELŐS KIADÓ:

CSAPLÁROS ANDREA IGAZGATÓ

SZERKESZTŐSÉG:

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc út 12.
Telefon: 20/770-3521,  20/271-2314
Drótposta:
vasiszemle@savariamuseum.hu
Világháló: http://www.vasiszemle.hu

TERJESZTI: A SZERKESZTŐSÉG. ■ BELFÖLDI ELŐFIZETÉSI DÍJAK: EGY ÉVRE 2000,– FT, EGY SZÁM ÁRA 500,– FT. ■ MEGJELENIK: HÁROMHAVONTA ■ BORÍTÓ ÉS LAPTERV: KASSAI FERENC ■ NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: GEO-GRAFIT BT. NYOMDAI MUNKÁK: YELOPRINT KFT., SZOMBATHELY, NYOMDAVEZETŐ: HORVÁTH JUDIT

A KÉZIRATOKAT MEGŐRIZZÜK ÉS KÉRÉSRE VISSZAKÜLDJÜK!
89-1771 HU-ISSN 0505-0332
A Vasi Szemle internetes kiadásának
technikai szerkesztője:
Savaria Múzeum

A Vasi Szemle folyóirat küldetésnyilatkozata