I M P R E S S Z U M

2019. LXXIII. évfolyam 3. szám

T A R T A L O M

JÓZSA PÉTER EMLÉKEZETE
Balázs Géza: Kitágult világ Nagyrákoson (6. művelődésszemiotikai szimpózium Józsa Péter emlékére)
Balázs Géza: Hibriditás: kulturális sokk (A techno- és interkulturális világ feszültségekkel teli jelenségei, és ezek kezelésének lehetséges módjai)
Gráfik Imre: Az esztétikai hatás nyomában (Józsa Péter emlékezete)
Horváth Zoltán: Csatorna, vagy csarnok a közművelődés?
Markó Péter: A globalizációról néhány metafora segítségével
Újvári Edit: Józsa Péter művészetszociológiai nézetei és a képi fordulat teóriája
MAGYAR NYUGAT
Mód László – Simon András: A pálinkafőzés mint helyi tudás a Muravidéken (Példák Hodos környékéről)
MŰHELY
Gál József: A Szombathelyi Zenekedvelők Egyesületének krónikája, 1906–1910
Széll Kálmán: „Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok ...” (Gondolatok 2011-től. 1. rész)
Molnár Zoltán Tamás: Sárközy Pál (1884–1957), főapát és matematikus
Zsámbéky Monika: Szent Márton ereklyéi Magyarországon
KÖNYVSZEMLE
Gráfik Imre: Építészeti emlékeink nyomában (Illés Péter); Sághy Marianne: Szent Márton, Krisztus katonája (Urbán Máté)
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink