Tartalom

I M P R E S S Z U M

2019. LXXIII. évfolyam 4. szám

T A R T A L O M

ÉVFORDULÓ
Biernaczky Szilárd: A mennyasszony Ina-Kullu-Ozoro (A 19. században egy autodidakta magyar etnológiai terepmunkás családot alapít Afrikában. Magyar László születése 200. évfordulóján)
A MÚLTNAK KÚTJA
Rosana ©krgulja: Szent Quirinus és Sziszek (Sisak)
Gáspár Gabriella: A nők birtoköröklése a Nádasd nemzetségben 14. századi források alapján
ARCKÉPCSARNOK
Horváth Zsuzsanna: Három tudós – Kerecsényi György, Ettre László, Reiman István – portréja a szentgotthárdi gimnázium múltjából
Németh István Péter: „hatalmas víztükörnek csodálatos tündöklése…” (Pillantás Dömötör Sándor balatoni évtizedére)
Molnár Ottó: Yves de Daruvar (1921–2018) francia katolikusként a magyarság szolgálatában
MŰHELY
Gál József: A Szombathelyi Zenekedvelők Egyesületének krónikája (Az utolsó évek, 1910–1914)
Polgár Antal: A Kis-Rába toroki „műgát” építésének története (A Nicki duzzasztó mint a Rábaköz vízgazdálkodásának kulcsa)
Széll Kálmán: „Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok ...” (Gondolatok 2011-től. 2. rész)

EMLÉKEZÉS
Balogh Péter: Heckenast János (1936–2019)

KÖNYVSZEMLE
Kalocsai Péter: Közlekedés- és várostörténeti tanulmányok (19–20. század) (Horváth Csaba Sándor)
Mátay Mónika (szerk.): Kőszegi történetek (Kovács Evelin)

KRÓNIKA
Kóta Péter: A szombathelyi jogszolgáltatás évszázadaiból

INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink