I M P R E S S Z U M

2021. LXXV. évfolyam 1. szám

T A R T A L O M

ÉVFORDULÓ
800 - A pornói apátság alapítása
Baráth Zsolt: Draskovich György püspök és a pornói német jobbágyok konfliktusa a 17. század első felében. Adalékok a pornói aptásgág történetéhez
100 - Királylátogatás Szombathelyen
Horváth József: IV. Károly (1887-1922) magyar király patrióta érme
A MÚLTNAK KÚTJA
Ilon Gábor: Az "Őrség" és a "Vendvidék" régészeti öröksége 1. rész
Biernaczky Szilárd: Magyar László, a közép-afrikai élő és élettelen természet feltárója
Németh Balázs: Szabó a fronton. Török József huszártizedes két haditette 1915-ben
Kovács Eszter Katalin: Mozaikok Kiskos István (1874-1945) szombathelyi polgármester életéből 2. rész
Horváth Zoltán: "E nemzetépítő munkából senki nem vonhatja ki magát" Az iskolán kívüli népművelés helyzete Vas vármegyében, az 1920-1930-as évek rendeletei és rendelkezései tükrében
MAGYAR NYUGAT
Gráfik Imre: Adalékok a Velemér völgyi gerencsérek hagyományának őrzéséhez
Tóth Csaba: Vasvár és a hegyhát a képzőművészetben 3. rész
KÖNYVSZEMLE
Illés Péter: Paraszti szőlőhegyek a Nyugat-Dunántúlon. Vas, Zala, Nyugat-Somogy (Gyanó Szilvia)
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink