I M P R E S S Z U M

2021. LXXV. évfolyam 4. szám

T A R T A L O M

ÉVFORDULÓ
50 • a Smidt Múzeum megnyitása
Hollerné Mecséri Annamária: Lehetőségek és kihívások az 50 éves Smidt Múzeum életében, 2018–2021
Keppel Csilla: A szombathelyi Smidt Múzeum megnyitásának 50 éves jubileumára
10 • Kristóf Ágota halála
Kiss János: Találkozásaim Kristóf Ágota (1935–2011) írónővel
7. JÓZSA PÉTER MŰVELŐDÉSSZEMIOTIKAI SZIMPÓZIUM
Balázs Géza: 7. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium. Szombathely, 2021. szeptember 2–3.
Markó Péter: Hajóépítés a nyílt tengeren
Gráfik Imre: Egy kevéssé ismert szemiotikai tanulmánykötet Józsa Péter szerkesztésében
Balázs Géza: Így olvasunk. Esszé a sokféle olvasásról
Dénes Ágota: „Csak rá ne jöjjenek, hogy semmihez sem értek!” Mekk Elek, az ezermester – szemiotikai megközelítésben
A MÚLTNAK KÚTJA
Tóth Endre: Szent Vid hegye és temploma
Bagi Zoltán Péter: Alessandro Ridolfi karrierje és az 1605. évi szombathelyi ütközet
Tóth Ferenc: Tóth Ferenc báró (1733–1793) a pestis elleni védekezésről a Közel-Keleten
Horváth Antal: Tagosítások Vas megyében, 1949–1956. 2. rész
MŰHELY
Gráfik Imre: Történelmi események/tények és a nemzeti emlékezet. Avagy, nagy történelem – kis történelem
Horváth János: Pesovár Ernő (1923–2008) a koreográfus
KÖNYVSZEMLE
Móricz Péter: A körmendi Várkert évszázadai. Körmend: Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár, 2021. 119 p. (Nagy Zoltán)
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink