I M P R E S S Z U M

2022. LXXVI. évfolyam 2. szám

T A R T A L O M

ÉVFORDULÓ
100 • IV. Károly magyar király halála
Bodó Judit: Egy 20. századi szociális érzékenyítés, avagy IV. Károly gyermeknyaraltatási akciója, 1918.
A MÚLTNAK KÚTJA
Magyarics István: A szentgotthárdi cisztercita apátság alapítása és előzményei. 2. rész
Fülöp László: Mayláth Istvánné, Nádasdy Anna vajdáné asszony
Tilcsik György: Észak-Itáliából Szombathelyre. Zanelli Ferenc kereskedő letelepedése és működése Vas vármegye székhelyén a 19. század első felében. 2. rész
Nagy Zoltán: Az őrségi fazekasság díszítményeinek változásai. Évszámos, névfeliratos borverő korsók formai jegyei, díszítőelemeinek rendszere 1831–1934 között
Martin Moll: A Muravidéktől az Újvilágig. Kivándorlás a Magyar Királyságból 1900 körül. Esettanulmányok, keretfeltételek, utóélet. 2. rész (Ford: Ács Zoltán)
Pál István: Neumark Zoltán, a New York-i ügyvéd. Egy Vas me gyei munkásmozgalmi veterán fia a III/I. (Hír szer ző) Csoportfőnökség érdeklődésének középpontjában

MŰHELY
Mészáros András: A Pusztay János átültetésében megjelent észt (szetu) hősköltemény, a Pëkó zárt ë-zése
KÖNYVSZEMLE
Toth, Ferenc: Diplomatie, guerre et culture en Europe Centrale et Orientale Ottomane à l’époque moderne. Recueil d’études. Istanbul: Les Éditions Isis, 2021. 214 p. (Centre d’histoire diplomatique ottomane) (Nagy Kornél)
Podlussány Attila – Vig Károly: Az Alpokalja or má nyosalkatú bogárfaunája (Coleoptera: Cur cu lio noidea). Szombathely: Savaria Megyei Ha tó körű Vá rosi Múzeum – MTA Vas Megyei Tu do mányos Testülete, 2021. 479 p. (Szél Győző)
Cebula Anna: Szántó Piroska. Szombathely: Szülőföld Könyvkiadó, 2022. 96 p. (Arcképcsarnok. Híres szombathelyi nők; 21.) (Szabó Ildikó)
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink
BORÍTÓ
B1: A szentgotthárdi plébániatemplom Szent Gotthárd oltárának oltárképe. Gusner Mátyás laikus fráter festménye. Részlet (Fotó: Horváth Zsuzsanna, 2022.)
B4: Boroskorsó, 1925. Magyarszombatfa. NM 67.142.21 (Fotó: Nagy Zoltán, 2018.)