I M P R E S S Z U M

2022. LXXVI. évfolyam 5. szám

T A R T A L O M

HALINKA PÉTER: ELŐSZÓ
Varga Balázs: Az 1921. évi nyugat-ma gyar or szá gi felkelés a korabeli or szágos sajtóban
Gerhard Baumgartner: A nyugat-magyarországi és burgenlandi cigányok és romák elűzése és meggyilkolása
Mayer László: A holokauszt Vas vármegyében, 1944. Körmend, Kőszeg, Szombathely
Ács Zoltán: A németek kitelepítése Vas, Győr-Moson és Sopron megyékből, 1946
Murber Ibolya: Az 1956-os magyarok az osztrák–magyar határon
Richard Hufschmied: A vasfüggöny – történelmi vázlat
RÉSZLETEK A VÁNDORKIÁLLíTÁS ANYAGÁBÓL
Rövidítésjegyzék
SZERZŐINK
INHALTSVERZEICHNIS
BORÍTÓ
B1: Szimbolikus vagonajtó a jánossomorjai vasútállomás ki- és betelepítési emlékszoba külső falán (Fotó: Varga Balázs, 2021.)
B4: projektlogó
Magyar és német fordítás: Laki Ferenc
Német anyanyelvi lektor: Gertraud Illmeier, Katharina Klär