I M P R E S S Z U M

2023. LXXVII. évfolyam 2. szám

T A R T A L O M

ARCKÉPCSARNOK
Dr. Baráthné Molnár Mónika: Emlékezés Ughy Jenő olvasásszociológusra és Vas vármegyei kitekintés a könyvtárellátási szolgáltatórendszer egy évtizedes működésére
Somkuthy Ferenc – Tóth József: Az arborétumalapító Saághy család története
Tüskés Anna: „Köszönet Szombathelynek, amiért a falai között láttam meg a napvilágot” Adorján Andor élete és munkássága
A MÚLTNAK KÚTJA
Horváth Zsuzsanna: Kérdőjelek és fehér foltok Szentgotthárd történetének kezdetén .
MAGYAR NYUGAT
Károlyi Mária: Egy szombathelyi szál a magyar építészettörténetben Történet apákról és fiúkról, mesterekről és tanítványokról, barátságról és hazaszeretetről .
MŰHELY
Nagy Zoltán: Díszítőelemek változásai az őrségi fazekasság edényein 1930–1950 között
KÖNYVSZEMLE
Bors Géza: Jánosházi Évszázadok. Szombathely, Szülőföld Könyvkiadó, 2023. 224 p. (Bakos Ágnes)
Bilkei Irén: Hermelines subák, vízjeles papírok és a szelídített szarvas.
Hétköznapi élet a Nyugat-Dunántúlon a 15–16. században. Sárvár–Szombathely, Nádasdy Kulturális Központ – Szülőföld Könyvkiadó,
2023. 154 p. (A Nádasdyak hagyatéka 2.) (Takács Zoltán Bálint) .
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
SZERZŐINK
BORÍTÓ
Első borító: Szombathely. A Vármegyeháza díszlépcsőháza. Az átalakítás terveit Hauszmann Alajos készítette
Hátsó borító: Vörösfölddel megöntött, fáskemencében égetett bugyiga, írókás futó szarvas alakjával, tyúklábmintadísszel. Göcseji Múzeum NPR 2013.12.1. Fotó: digitális adatbázis