I M P R E S S Z U M

2023. LXXVII. évfolyam 4. szám

T A R T A L O M

MAGYAR NYUGAT
Takóné Hoós Ildikó: Schönvisnertől – Schönvisnerig? Műhelybeszélgetés Savaria-Szombathely kiadott és kiadatlan monográfiáiról
ARCKÉPCSARNOK
Gráfik Imre: Váth János és a Vasi Szemle
Keszei Szabolcs: Hat nemzedék Adalékok a Bezerédj család vámoscsaládi ifjabb ágának történetéhez I. rész Vámoscsalád
MŰHELY
Borián Elréd: Faludi Ferenc költészetének jellemzői és kiadásainak értelmezése Egy készülő kritikai kiadás előhangja
Tóth József: A szentgotthárdi cisztercita apátság gazdálkodása
Nagy Zoltán: Vándorkönyvek pecsétlenyomatai Ismeretlen vasi céh- és mesterpecsétek a múzeumi és levéltári vándorkönyvgyűjteményekben (1831–1859)
A MÚLTNAK KÚTJA
Gazdag G. László: A bozsoki aranycsat kalandos története
Illés Péter: Szent Márton tisztelete a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzéken
NÉZETEK
Széll Kálmán: Erdő mellett estvéledtem…
ÉVFORDULÓ 135
Katona Beáta: 135 éve nyitott ügyvédi irodát Szentgotthárdon dr. Vargha Gábor
KÖNYVSZEMLE
Horváth Boldizsár. Anyaggyűjtés, szerkesztés: Horváthné Kupi Ildikó. Szombathely, Berzsenyi Dániel Könyvtár, 2023. 100 p. (Vasi életrajzi bibliográfiák, 44.) (Dr. Baráthné Molnár Mónika)
Széll Kálmán: Időmérleg. Közel száz évem faggatása. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Szombathely, 2023. 340 p. (Horváth Boldizsár)

INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
SZERZŐINK
BORÍTÓ
Első borító: A bozsoki aranycsat. The Walters Art Museum, Baltimore, 57.449
Hátsó borító: Vándorkönyvek – mesterpecsét-lenyomat, 1842–1857., Molnár, Felsőbük 1856.