A Vasi Szemle kiadásában megjelent!

Lőcsei Péter:

SZOMBATHELYI EMLÉKPOHÁR
(Weöres Sándor és Szombathely)

című könyve

----------A szombathelyi irodalomtörténész, tanár, a Vasi Szemle szerkesztőbizottságának tagja évek óta kutatója a XX. század egyik legjelentősebb költőjének életét és művét. Kutatásai középpontjában Weöres Sándor szülőföldjéhez fűződő, egész életén át meg nem szakadt kapcsolata áll. Kötetünkben azok az írások - tanulmányok, forrásközlések, beszélgetések - szerepelnek, amelyek e sokrétű összefüggésrendszerből a költő és a megyeszékhely (születési helye és tanulóévei egy részének színhelye) kapcsolatát dokumentálják. Tanárai, diáktársai, barátai, helyi irodalmárok és folyóiratok tűnnek föl a kötet lapjain. A filológiai gondossággal készült írások nagy lépést jelentenek előre a gondokkal küzdő Weöres-kutatásban, egyszersmind színes olvasmányt kínálnak az érdeklődőknek.
----------A kötet írásainak többsége a Vasi Szemlében, a szerző Weöres-mozaikok című sorozatában látott először napvilágot.
----------A kemény táblaborítóval, cérnafűzéssel, 168 B/5-ös oldalon, további 20 oldal fényképmelléklettel megjelent kötet ára 2200 Ft. Megrendeléseket szívesen fogad és teljesít szerkesztőségünk: 9700 Szombathely, Vörösmarty u.11. Tel.: 94/509-712, Tel. és fax: 94/509-713. Drótposta: vasiszem@t-online.hu