A Vasi Szemle kiadásában megjelent!

François baron de Tott:

EMLÉKIRATAI a törökökről és a tatárokról

A fordítói munkaközösséget vezette, a bevezető tanulmányt írta, a könyvet szerkesztette: DR. TÓTH FERENC

Tudományos jegyzetekkel ellátta: Dr. Ivanics Mária

Szombathely, 2008. B/5-ös formátum, keményborító, cérnafűzés, 296 oldal. ISBN 978-963-06-4388-7 Ára: 2500 Ft.

----------A hajdani Vas vármegyei Tarcsafürdő temetőjében nyugvó, apai részről magyar származású francia diplomata, író, haditechnikai szakember és kalandor, François de Tott (1733–1793) életéről már számos publikáció látott napvilágot magyarul és idegen nyelven. (A Vasi Szemlében is foglalkozott vele éppen Tóth Ferenc.) Jelen kötet a szerző visszaemlékezéseinek (Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares) első magyar nyelvű kritikai kiadása. A mű 1785-ös, egyik legteljesebb, maestrichti impresszumú kiadása ugyancsak Tóth Ferenc gondozásában jelent meg a párizsi Honoré Champion kiadónál, 2004-ben.
----------A maga korában nagysikerű mű főként Tott tatárföldi és törökországi diplomáciai útjainak, tapasztalatainak foglalata. A felvilágosodás ironikus fensőbbségtudatával, és mégis beleérzéssel szemlélődő szerző műveltsége és sokoldalú felkészültsége jó íráskészséggel párosul. A "keleti despotizmus" tatár és török változatának kritikája bőséges példatárra, e hatalmi mechanizmusok XVIII. századi állapotának hiteles bemutatására épül. Az etnográfiai és társadalomtörténeti különösségek egzotikus világba engednek bepillantást. S miközben az olvasó levonhatja a történeti tanulságokat, az írói erényeknek köszönhetően még jól szórakozik is.