2003. LVII. évfolyam 1. szám

T A R T A L O M

FORRÁS
Krizsán László:
Magyar László kongói útinaplójának betűhű szövege
S. Pável Judit:
Pável Ágoston dombóvári képeslapjai
Tóth Péter:
"Ha tanítványa nem lehettem, tüntessen ki azzal, hogy barátjának tekint" (Pável Ágoston és Illyés Gyula levelezése)
Lukácsné Bajzek Mária:
Pável Ágoston levele Jászi Oszkárhoz
Udvari István:
Sztripszky Hiador véleménye Pável Ágoston munkásságáról (Pável rehabilitációs kérelme alapján)
MŰHELY
Illés Péter:
Pável Ágoston (Az élmény, az irodalomtudós és az etnográfus konfliktusa)
ARCKÉPCSARNOK
Kovács Sándor Iván:
"Dunán inneni" íróarcok, III. Esterházy Pál (1635-1713)
ÉVFORDULÓ
Perger Gyula:
A 225 éves szombathelyi egyházmegye
Takács Miklós:
Ötvenéves a szombathelyi megyei könyvtár (Krónika az intézmény fél évszázados működéséről)
KRÓNIKA
Pallósiné Toldi Márta:
Megújult a Berzsenyi Dániel Könyvtár
KÖZÉP-EURÓPA
Kámán István - Kovács Péter
Az innovatív munkaerőpiaci politika tapasztalatai (Az osztrák-magyar munkaügyi konferenciák tükrében)
KÖNYVSZEMLE
Vékony Gábor: Magyar őstörténet - magyar honfoglalás (Dénes József); Negyvenéves a szombathelyi könyvtárosképzés (Takács Miklós); Szentes Tamás: Globalizáció, regionális integrációk és nemzeti fejlődés korunk világgazdaságában (Palkovits István); Hoffmann János: Ködkárpit (Kelemen Lajos); Horváth Sándor: Narda (Bencsics Miklós); Németh János: Gyökerek (Salamon Nándor); Répcelak története. (D. J.)
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Bíró Zsolt)
Szerzőink