I M P R E S S Z U M

2017. LXXI. évfolyam 5. szám

T A R T A L O M

FORRÁS
Tóth Csaba: Változatok egy témára – Vas megyei képzőművészek önarcképei II. rész
Lőcsei Péter: Kettős tükörben (Weöres Sándor, Károlyi Amy és „Csé”)
Fehér Zoltán József: Takáts Gyula és az Életünk (Rózsa Bélával folytatott levelezése tükrében – a kezdetektől 1986-ig)
MŰHELY
Balázs Géza: Valami véget ér... (V. Józsa Péter Művelődésszemiotikai Szimpózium Szombathelyen és Nagyrákoson)
Gráfik Imre: Többes értékvilágok és/vagy értékzavar (Helyi értékek nyomában)
Markó Péter: A Másik világa
NÉZETEK
Széll Kálmán: Gondolatok a fatimai jelenések 100. évfordulóján
A TERMÉSZET RENDJE
Szűcs Péter – Balogh Lajos: Adatok a Ság hegy mohaflórájához
KÖNYVSZEMLE
Keppel Csilla: Hadisebesültek görbe tükörben (Szibler Gábor); Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsanna: Juditból Malvina lesz (Lőcsei Péter); Harangozó Miklós: Mária tenyerén (Jósa Judit); Évezrednyitó beszélgetések V. (Lőcsei Péter)
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink