I M P R E S S Z U M

2020. LXXIV. évfolyam 4. szám

T A R T A L O M

ÉVFORDULÓ
TRIANON 100
Dominkovits Péter: Házi Jenő 1921. évi beszéde a szombathelyi színházban. Adalék a Nyugat-Magyarország megtartásáért folytatott magyar politikai és társadalmi tevékenység feltárásához
Bodó Judit: Vas vármegye és a gyermekvonatok, 1920–1926. Történeti rekonstrukciós kísérlet
Tóth Csaba: „Nem! Nem! Soha!” – Trianon a Vas megyei képzőművészetben
A MÚLTNAK KÚTJA
Szendy László: Szent Márton életének időrendi kérdései (Közli Császár Ernő)
Csiszár Zoltán: Kemenes. Újabb adatok a Kemenes tájnév etimológiájához
Benczik Gyula: Domonkosfa, 1526–1690
Bariska István: Kőszeg a reformáció hajnalán
Kovács Eszter Katalin: Mozaikok Kiskos István (1874–1945) szombathelyi polgármester életéből. 1. rész
Horváth Csaba Sándor: A vasút két tömb közötti összekötő szerepe a hidegháború alatt Magyarországon. 2. rész
MAGYAR NYUGAT
Tóth Csaba: Vasvár és a Hegyhát a képzőművészetben. 2. rész
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink