T A R T A L O M

VASI SZEMLE
TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

I M P R E S S Z U M

FŐSZERKESZTŐ:

MAYER LÁSZLÓ

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

ÁCS ZOLTÁN, KATONA ATTILA, TILCSIK GYÖRGY, VIG KÁROLY

KIADJA:

SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

FELELŐS KIADÓ:

CSAPLÁROS ANDREA IGAZGATÓ

SZERKESZTŐSÉG:

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc út 12.
Telefon: 20/770-3521,  20/241-2314
E-mail: vasiszemle@savariamuseum.hu
  Világháló:http://www.vasiszemle.hu

TERJESZTI: A SZERKESZTŐSÉG. ■ BELFÖLDI ELŐFIZETÉSI DÍJAK: EGY ÉVRE 2000,– FT, EGY SZÁM ÁRA 500,– FT. ■ MEGJELENIK: HÁROMHAVONTA ■ BORÍTÓ ÉS LAPTERV: BONYHÁDI KÁROLY ■ NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: GEO-GRAFIT BT. NYOMDAI MUNKÁK: LINE DESIGN KIADÓ, BUSAPEST, NYOMDAVEZETŐ: GYENIS ILDIKÓ

A KÉZIRATOKAT MEGŐRIZZÜK ÉS KÉRÉSRE VISSZAKÜLDJÜK!
89-1771 HU-ISSN 0505-0332
A Vasi Szemle internetes kiadásának
technikai szerkesztője:
Savaria Múzeum

A Vasi Szemle folyóirat küldetésnyilatkozata