I M P R E S S Z U M

2023. LXXVII. évfolyam 1. szám

T A R T A L O M

ÉVFORDULÓ
Horváth N. Zsolt: Az osztrák–magyar határmegállapító bizottság sajtóvisszhangja, 1921–1923
Pankotay Fruzsina Magda: A 200 éves almafa. Nagyszüleim, dr. Pankotay József (1922.) és dr. Brenner Marietta (1923.) 100. születésnapja emlékére
A MÚLTNAK KÚTJA
Biernaczky Szilárd: Emberevés vagy rabszolgavadászat? Megjegyzések egy több évszázados afrikai történettudományi kérdőjelre pontot helyező könyv kapcsán
Fülöp László: Gersei Pethő János, Nádasdy Tamás hű szolgálója
Gál József: A szombathelyi képzőművészeti élet kezdetei, 1899–1919. 2. rész
MŰHELY
Csiszár Zoltán: A történelmi Kemenes-vidék ómagyar településnevei. Az Alsó-Kemeneshát történeti-etimológiai szótára. 1. rész
Sárándi-Kovács Judit: A vépi volt úrbéres közbirtokosság erdőgazdálkodása
Tóth Csaba: Vas megyei képzőművészet a nagykőrösi Révay-gyűjteményben
KÖNYVSZEMLE
Gert Polster (szerk.): Historischer Atlas Burgenland. Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7 – Landesmuseum, Eisenstadt, 2022, 264 p.) (Németh Sándor)
Ladislaus Kelemen – Ferdinand Szabo – Stefanie Szabo – Sylvia Szabo (Redaktion): 40 Jahre Theaterverein Unterwart 1982–2022/40 éve Alsóőri Színjátszóegyesület 1982–2022. UMIZ – hely- és Régiótörténeti Bizottság, Alsóőr. 2022. 217 p (Fekete-fehér és színes fényképekkel, illusztrációkkal.) (Gráfik Imre)
KRÓNIKA
Németh Katalin: Pater Noster – Tóth Csaba festőművész azonos című celldömölki kiállításáról
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
SZERZŐINK

BORÍTÓ
Első borító: Tóth Csaba: Isten csendes jelenléte életünkben II. Jöjjön el a te országod
Hátsó borító: Torjay Valter: Esthangulat a körmendi újtemplommal