I M P R E S S Z U M

2023. LXXVII. évfolyam 3. szám

T A R T A L O M

ÉVFORDULÓ
140 • festetics györgy halálának 140. évfordulója
Festetics-konferencia Püspökmolnáriban - Előszó (Majthényi László)
Kuglics Gábor: Festetics György és családja mint molnri lakosok
Katona Attila: A reprezentáció minisztere. Festetics György gróf mint az Andrássy-kormány király személye körüli miniszter
Inzsöl Richárd: Festetics (II.) György, a kegyúr
A MÚLTNAK KÚTJA
Sági Ferenc: Csepreg feldúlása 1621-ben
Nagy Miklós: „…Isten dicsőségére és a sárváriak testi-lelki javára…” A Sárvári Császári és Királyi Főhercegi Alapítványi Római Katolikus Fiú Népiskola alapítása
MŰHELY
Czita Virág: Az Újhold folyóirat lírájának térkoncepciói
Csiszár Zoltán: A történelmi Kemenes-vidék magyar településnevei - Az Alsó-Kemeneshát történeti-etimolgiai szótára 2. rész
Balló László: A barokk magyarul
KÖNYVSZEMLE
Feiszt György: Mesélő házak. Szülőföld Könyvkiadó, Szombathely, 2023. 312 p. (Bakos Ágnes)
Kulcsár László – Mesterházy Attila – Keszei Balázs – Király Gergely – Balogh Lajos: Vas megye védett növényei. Szülőföld Könyvkiadó, Szombathely–Sárvár, 2022. 565 p. (Vig Károly)
Gibba Edit: Csak alkutárgya vagy áldozat Vas vármegye és Burgenland 1920—1940. Szülőföld Könyvkiadó, Szombathely, 2020. 399 p. (Kuglics Gábor)

INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
SZERZŐINK
BORÍTÓ
Első borító: Festetics György portréja (Vasárnapi Ujság, 1865. november 12. 573. p.)
Hátsó borító: A kormány eskütétele Budán (Vasrnapi Ujság, 1867. prilis 14. 177. p.)