I M P R E S S Z U M

2015. LXIX. évfolyam 3. szám

T A R T A L O M

MAGYAR NYUGAT
Balló László: Melchior Hefele bútorművészete Szombathelyen (III., befejező rész)
A MÚLTNAK KÚTJA
Cselenkó Borbála: Pereskedés vagy egyezség? – Építő püspök és hatalmaskodó földesúr (Szombathely és földesura kapcsolata a szombathelyi püspökség megalapításának első két évtizedében)
Bajzik Zsolt: "...Sárvárra megyek táborba" (Gettó, toloncház, internáló- és menekülttábor Sárváron)
ARCKÉPCSARNOK
Tóth Csaba: "Meg akartam váltani a világot..." (Sz. Habetler Márta művészetéről)
BEMUTATÓ
Tangl Balázs: Szombathely – katonaváros (Katonai létesítmények és katonai alakulatok Szombathelyen a dualizmus korában)
KÖZÉP-EURÓPA
Pál Ferenc: A szombathelyi püspök joghatóságának kérdései 1867 és 1914 között
Egey Emese: A ruszinokról
FORRÁS
Németh István Péter: Kazinczy-irka (Kazinczy Ferenc és a Dunántúl)
NÉZETEK
Molnár Rezső: A magyar mezőgazdaság válaszút előtt (Helyzetelemzés – visszatekintés és jövőkép)
Szerzőink
KÖNYVSZEMLE
Majthényi László: Lágerek a Kemenesalján (Kapiller Ferenc); Csapó Tamás – Lenner Tibor: Budapest településmorfológiája (Németh Sándor); Koppány Tibor: Kastélyok a végvárak mögött (Dénes József); Kelbert Krisztina: Szemtől szemben (Megyeri Anna)
KRÓNIKA
Tudósítások, hírek
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)