I M P R E S S Z U M

2015. LXIX. évfolyam 5. szám

T A R T A L O M

Mindszenty József emlékezete
Tűz Tamás: Mindszenty hazatér (vers)
Puskás Tivadar: A Vasi Szemle Mindszenty-száma elé
Veres András: Istenért, Egyházért, hazáért (Szentbeszéd a 2010. évi Mindszenty-zarándoklaton)
Szabó Ferenc SJ: Mindszenty József bíboros – apostol és vértanú
Mészáros István: Változatok a Mindszenty-témára (Egy öregember morfondírozásai)
Balogh Margit: Mindszenty József esztergomi érseki kinevezése
Kovács Gergely: Mindszenty József bíboros szentté avatási eljárása
Pál Ferenc: Pehm József szemináriuma
Bakó Balázs: Személyek és példaképek Pehm József szombathelyi egyházmegyés korszakából
Perger Gyula: A szombathelyi székesegyház és Mindszenty József kapcsolata
Bajzik Zsolt: Kuráciák és bányalelkészség szervezése Zalában
Klestenitz Tibor: Mindszenty József, a katolikus sajtó harcosa
Varga Tibor László: Mindszenty József veszprémi püspök kapcsolata a szombathelyi egyházmegyével
Miklós Péter: Mindszenty bíboros és Balogh Páter
Sz. Nagy Gábor: "Nem volt elég, Mindszenty úr?" (Mindszenty és a sajtó 1946 elején)
Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros lelki számkivetettsége (Egyházi megnyilatkozások Mindszenty bíboros és szellemisége ellen)
Gulyás Martin: Mindszenty József bíboros az 1947-es csongrádi Tiszai Márianapokon
Miklós Péter: Mindszenty József kiállása az üldözöttek védelmében (1945–1948)
Bank Barbara: Hangulatok, vélemények Mindszenty bíboros letartóztatása előtt és után
N. Kis Tímea: Mindszenty József Püspökszentlászlón
Vörös Géza: "Nem kívánja elhagyni az országot..." (Mindszenty megfigyelése az amerikai követségen, 1956–1971)
Pallagi Mária: "A Mindszenty név kiragyog a 20. század mártírjainak sorából" (Mindszenty és König bíboros)
Soós Viktor Attila: Mindszenty József emlékiratai
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink